Síť Eurydice vznikla v roce 1980 jako jeden ze strategických nástrojů Evropské komise pro podporu evropské spolupráce v oblasti vzdělávání. Původně byla součástí programu EU SOCRATES, od roku 2007 byla zařazena pod Program celoživotního učení……

Za svůj vzdělávací systém, výukové metody a pedagogické materiály odpovídá každá členská země sama. EU na vnitrostátní úrovni podporuje řadu činností, které se dotýkají otázek společného zájmu. Konkrétně se jedná o integraci migrantů a uprchlíků, podporu inkluze……

Evropský den jazyků Evropský den jazyků se slaví každoročně 26. září. Jeho cílem je připomenout si jazykovou rozmanitost kontinentu, na kterém se mluví více než 200 jazyky, z toho 24 úředními jazyky EU, přibližně 60 regionálními a……

Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání (EHEA) Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání (EHEA) byl zaveden v roce 2010 Budapešťsko-vídeňskou deklarací jako jeden z cílů první fáze Boloňského procesu (1999), v následujícím desetiletí se jeho cíle soustředí okolo konsolidace EHEA zejména v souvislosti……

Evropská unie v posledních letech klade důraz na plné využití potenciálu vzdělávání a kultury jako hybatele ekonomického růstu, tvorby pracovních míst, sociální spravedlnosti a rozvoji evropské identity v různosti jejích podob. Cílem je vytvořit do…

posílit strategická partnerství mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání po celé EU a vybízet k tomu, aby do roku 2024 existovalo zhruba dvacet „Evropských univerzit“, neboli zdola nahoru vytvořených sítí univerzit napříč EU, jež studentům umožní získat…

V oblasti odborného vzdělávání a přípravy spolupracuje Evropská komise v rámci kodaňského procesu s orgány členských států, představiteli zaměstnavatelů a zaměstnanců i zeměmi mimo EU. Cílem této spolupráce je zvýšení kvality odborné přípravy (včetně počátečního vzdělávání a profesního rozvoje),……

Vzdělávání dospělých je důležitou složkou politiky Evropské komise v oblasti celoživotního vzdělávání. Je nezbytné pro zvýšení zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti pracovníků, sociální začleňování, aktivní občanství a osobní rozvoj. Důležitým úkolem je zajistit jeho dostupnost pro všechny…

Study in Europe je projekt Evropské unie spuštěný v lednu 2018 usilující o lepší informovanost studentů z celého světa ohledně možností studia v Evropě, pomoc mezinárodním studentům najít v Evropě příležitosti ke studiu, výzkumu či získání stipendia a spojení evropských……

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License