0

Autonomie veřejných vysokých škol

Roli a fungování vysokých škol a celého systému vysokého školství upravuje stát formou zákona o vysokých školách...

0

Akademický inbreeding

Akademický inbreeding je termín označující nejčastěji jev, kdy vysoké školy zaměstnávají na pozicích akademických pracovníků ...

0

Evropský komisař pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež

Evropský komisař pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež je člen Evropské komise...

0

Evropské pedagogické metody a materiály

Za svůj vzdělávací systém, výukové metody a pedagogické materiály odpovídá každá členská země sama. EU na vnitrostátní úrovni podporuje ...

0

Možnosti studia a vyučování v zahraničí pro občany EU a přidružených zemí 

Občané zemí EU i některých přidružených zemí mají možnost absolvovat studium ...

0

Monitor vzdělávání a odborné přípravy

Evropská komise vydává zprávu Monitor vzdělávání a odborné přípravy, která obsahuje mezinárodní srovnání a analýzu situace jednotlivých zemí.

0

Evropský semestr

Během  tzv. evropského semestru provádí Evropská komise analýzu situace jednotlivých zemí v různých oblastech politiky ....

0

Erasmus+

(Programovací období 2014 - 2020) Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě.

0

Znalostní aliance

Znalostní aliance jsou nadnárodní projekty, které propojují vysokoškolské instituce a podniky pracující na společných otázkách.

0

Projekt SELFIE: Podpora škol přijímajících digitální technologie

Školy napříč Evropou každodenně používají digitální technologie k výuce a učení novými způsoby. Integrace technologií ...

page 1 of 4