Mezinárodní konference DisCo se zaměřuje na využití AI ve vzdělávání

Konference DisCo 2024: Empowering Digital, Sustainable and Entrepreneurial Competencies Development in the Era of AI. Pořádáme ho ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Za podpory Středoevropské iniciativy a v sídle společnosti Microsoft, která je tradičním partnerem konference...

Digitalizace výuky v českém vysokém školství pohledem studujících

Během pandemie byla velkým tématem online výuka také na vysokých školách. Jak je tento způsob využíván v ne pandemických časech? Česká data z šetření EUROSTUDENT naznačují, že by i v obvyklé situaci studující preferovali vyšší míru zastoupení online výuky...

Prezenční setkání akční skupiny pro kvalitu profesních studijních programů

Sdílení aktualit z oblasti kvality profesního terciárního vzdělávání. Workshop zaměřený na zakončování profesních studijních programů ve věku AI...

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE EUROGRADUATE 2022

PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ EUROGRADUATE 2022
monitoring

AULA – nová zpráva z výzkumu

V rámci časopisu AULA rádi zveřejňujeme zprávu z výzkumu duševního zdraví vysokoškoláků, který proběhl na konci loňského roku a byl realizován ve spolupráci Národního ústavu duševního zdraví a Asociace vysokoškolských poradců. Jeho výsledky jsou varující a dobře se doplňují s poznatky z šetření EUROSTUDENT VIII.

Nová metodika CSVŠ: Podpora vysokých škol při zajišťování kvality výuky

Zejména pro zájemce z řad vysokých škol dáváme k dispozici konkrétní nabídku našich podpůrných činností...

EUROSTUDENT Talks o českých výsledcích  

Shrnutí výsledků národního šetření EUROSTUDENT VIII...

Dvě nové studie pro AULU

V režimu online first zveřejňujeme dvě studie pro časopis AULA. První studie se týká poradenství zaměřeného na potřeby studujících se specifickými potřebami. Zatímco druhá studie se zabývá možností predikce úspěchu ve studiu na vysoké škole na základě výsledků přijímacího řízení a maturity.

Soustrast

Naše srdce a mysli jsou s těmi, kteří byli zasaženi tragickou událostí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vyjadřujeme upřímnou soustrast všem pozůstalým obětí. Přejeme brzké uzdravení všem zraněným na těle i na duši. Máte-li zájem pomoci, sdílíme informaci ke sbírce vyhlášené Nadačním fondem UK: https://www.darujme.cz/sbirkaffuk

Speciální číslo časopisu AULA o poradenství na vysokých školách

Začínáme zveřejňovat první texty z připravovaného speciálního čísla o poradenství na vysokých školách. Nejprve se zaměříme na příspěvky, které popisují dobrou praxi v této oblasti, následovat budou zprávy z výzkumu a samozřejmě také recenzované studie.

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa