Digitalizace výuky v českém vysokém školství pohledem studujících

Během pandemie byla velkým tématem online výuka také na vysokých školách. Jak je tento způsob využíván v ne pandemických časech?

Česká data z šetření EUROSTUDENT naznačují, že by i v obvyklé situaci studující preferovali vyšší míru zastoupení online výuky. Platí to zejména pro studující v kombinované formě studia. Rozdíly jsou nicméně výrazné (i když do velké míry očekávatelné také mezi obory. Několik hlavních poznatků jsme zařadili do naší infografiky. 

Více v Souhrnné zprávě.

Mezinárodní komparaci najdete ve studii Hendrika Schirmera (DZHW, Německo), která se tématem digitalizace na základě dat z EUROSTUDENTA VIII zabývá hlouběji. 

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa