V tuto chvíli nejsou vypsané žádné veřejné akce pořádané CSVŠ. 

Zkuste tuto stránku navštívit později.

8. prosince 2022

Oddělení koncepce celoživotního a distančního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Českou asociací distančního univerzitního vzdělávání a Centrem pro studium vysokého školství vás zve na další z cyklu seminářů “Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách“.

Termín: čtvrtek 8. 12. 2022, 11:00-17:00

Místo konání: Západočeská univerzita, Univerzitní 22, Plzeň, místnost UL 601

Program:

11:00 – 12:30

Představení nástrojů vytvořených v projektu ELEPHANT

11:00-11:30

Gabriela Fatková – Představení výsledků výzkumu o stavu a perspektivách e-learningu v oblasti humanitního vysokoškolského vzdělávání ve vybraných zemích EU

11:30-12:30

Bartolomei Wroblewski – Představení toolboxu výukových metod v oblasti VŠ vzdělávání

12: 30 – 13:30

Oběd

13:30 – 15:00

Představení nástrojů vytvořených v projektu PROFFORMANCE – workshop Jana Besedy

V rámci workshopu budou představeny výsledky projektu PROFFORMANCE – srovnávací studie strategií vysokých škol v oblasti výuky a učení, databáze příkladu praxe a mezinárodní cena pro kvalitní učitele. Dozvíte se i co se chystá v navazujícím projektu PROFFORMANCE+. V neposlední řádě se seznámíte s nástrojem na hodnocení učitelského výkonu a bude si ho moci sami vyzkoušet. Informace o projektu na www.profformance.eu

15:00 – 17:00

Neformální posezení s občerstvením a diskuse, sdílení dobré praxe ve výuce vysokoškolských studentů (včetně závěrečného setkání kurzu pro nové akademické pracovníky)

Registrace na seminář

Koordinátor akce: PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., lrohlik@rek.zcu.cz, mobil: 604 115 360

18. května 2022

Druhá fáze evropského pilotního šetření Eurograduate 2022 nás inspiruje nejen k seznámení odborné a širší veřejnosti s projektem, ale je i příležitostí pro ohlédnutí do minulosti šetření absolventů a nahlédnutí na představy o dalším směřování sledování absolventů v evropském prostoru. Zveme proto všechny zájemce na webinář „Sledování absolventů v Evropě a v ČR, Eurograduate 2022“, který se bude konat dne 18. 5. 2022 od 10:00 do 12:00 hod.

Byli bychom rádi, pokud by účastníci vnímali nejen to, co se v oblasti sledování absolventů dělo, děje a chystá, ale především chceme sdílet, k čemu takové sledování může být užitečné, co všechno se z něj lze dozvědět a jak je důležité, aby probíhalo dlouhodobě a opakovaně. Můžete se těšit na české i zahraniční příspěvky, na závěr webináře bude prostor pro vaše připomínky, zkušenosti, diskuzi. Webinář bude dvojjazyčný: prezentace českých hostů budou v češtině a zahraničních v angličtině.

Na akci je třeba se předem registrovat ZDE.

 

Předběžný program*:

10:00 – 10:10 Radim Ryška (ředitel Centra pro studium vysokého školství): Úvodní slovo

10:10 – 10:30 Martin Zelenka (Středisko vzdělávací politiky PedF UK): „Absolventi vysokých škol v České republice v šetřeních od roku 2006: historie, využití, trendy“

10:30 – 11:00 Kai Mühleck (Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, Německo): “EUROGRADUATE 2022 – a brief introduction with a focus on improving response rates“

11:00 – 11:30 Martin Unger (Institut für Höhere Studien, Rakousko): “What can we learn from graduate tracking? Some international experiences”

11:30 – 11:45 Jan Beseda (Centrum pro studium vysokého školství): „Evropská reflexe sledování absolventů a směřování do budoucna na základě příkladů zahraniční praxe“

11:45 – 12:00 Diskuse

* Dopředu upozorňujeme, že v programu může dojít k drobným změnám

 

6. – 7. 9. 2021, Praha

Letošní, v celkovém pořadí již 16. ročník mezinárodní konference DisCo 2021 nese název „Active Learning in Digital Era: How Digital Tools promote a Conscious, Open-minded, Creative and Social-Oriented Thinking“. Pořadateli akce jsou CSVŠ a ZČU v Plzni.

Pro více informací navštivte webové stránky konference.  

Kontakt: info@disconference.eu 

8. 9. 2021, Plzeň

Čtvrtý seminář ze série „Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách“ přinese zkušenosti z anglosaských zemí. Spoluorganizátory akce jsou CSVŠ, ZČU v Plzni a ČADUV.

Termín: středa 8. 9. 2021, 10:00 – 14:00

Místo konání: ZČU v Plzni, Univerzitní 22, budova Fakulty strojní, místnost UU 307

Podrobnější informace o akci naleznete v našich novinkách.

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa