1

Centrum pro studium vysokého školství vzniklo v roce 1991 transformací tehdejšího Ústavu pro rozvoj vysokého školství jako příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Od 1. 1. 2007 působíme v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb. jako veřejná výzkumná instituce (CSVŠ, v.v.i.) zřízená MŠMT. Pracovníci dnešního CSVŠ, v.v.i. se již více než čtvrt století se věnují výzkumu vysokého školství… více