PERIF V HIGHER EDUCATION POLICY

Jedním z nejvýznamnějším výstupů projektu „Příspěvek vysokého školství k podpoře socio-ekonomického rozvoje periferních regionů Norska a České republiky“ (PERIF) je speciální číslo časopisu Higher Education Policy.

Na konci roku 2017 bylo v tomto prestižním periodiku publikováno 6 článků, na nichž se podíleli autoři ze všech tří spolupracujících institucí (Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Fakulta humanitních studií UK a Agderforskning (Norsko).

 

Více o článcích na: https://link.springer.com/journal/41307/30/4/page/1

Více o projektu na: http://www.perifproject.eu/projekt-cz

PROJEKT IQAT

Projekt zaměřený na zvýšení kvality vysokého školství v Kazachstánu a Uzbekistánu

Hlavním cílem projektu ENHANCING CAPACITES IN IMPLEMENTATION OF INSTITUTIONAL QUALITY ASSURANCE SYSTEMS AND TYPOLOGY USING BOLOGNA PROCESS PRINCIPLES

Projekt podporovaný programem Erasmus + Evropské unie je zaměřen na posílení kapacit při realizaci reformních procesů v rámci Boloňského procesu na institucionální úrovni ve vysokoškolských institucích ve dvou středoasijských regionech – Kazachstánu a Uzbekistánu (partnerských zemích) s důrazem na vnitřní zajišťování kvality a institucionální typologie.

Zahájení: 10/2015

Ukončení: 10/2017

ETER II – Implementing and disseminating the European Tertiary Education Register
Zahájení: 1.8.2015
Ukončeni: 31.7.2017

Cílem projektu je implementace Evropského registru vysokoškolských institucí, která zahrnuje odbornou podporu národní statistické autoritě (MŠMT) při každoročním sběru dat, kontrolu dodaných dat, jejich předání koordinátorovi, konzultace s koordinátorem ohledně ověřování dat a odborná podpora v otázkách českého vzdělávacího systému. Spolupráce na diseminaci výsledků projektu a národní podpora v otázkách využívání dat registru.

Koordinátorem projektu je Universita della Svizzera italiana, Lugano, Švýcarsko a partnery Universita Roma La Sapienza (Itálie), NIFU – Nordic Institute for Studies in Innovation, Research Education (Norsko), JOANNEUM RESEARCH (Rakousko) a odborní konzultanti ze všech zemí EU. Evropský registr vysokoškolských institucí je dostupný zde http://eter.joanneum.at/imdas-eter

Developing Media Literacy in Public Education: A Regional Priority in a Mediatized Age

Zahájení: 09/2015
Ukončeni: 08/2016

The project examines the implementation of the education of media literacy and media literacy and media awarness in the education systems of the Visegrád Group countries. it explores theories along with curriculum and classroom practices, thereafter makes national recommendation from which it creates international proposals and forums that are suitable for interactive exchange of experience, as well as developing an international knowledge base.

Result: Developing Media Literacy in Public Education: A regional priority in a Mediatized Age

Posuny v regionálních hodnotových strukturách ve společnosti České republiky, jako základ pro účinné zaměření rozvoje trhu práce, poklesu nezaměstnanosti a minimalizaci sociálního vyloučení

Zahájení: 01/2014
Ukončeni: 12/2015

Anotace:
Hlavním cílem projektu je charakterizovat stav a vývoj hodnotových struktur ve společnosti České republiky, zvláště v regionech, které dlouhodobě mají nepříznivou socio-ekonomickou situaci. Především tedy v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, případně v některých menších problematických regionech (např. Jesenicko, Bruntálsko a pod.) A současně srovnat přijaté a „dobré“ hodnoty, které chápeme jako zdroj pro nalézání cest k pozitivně orientovanému sociálnímu učení a k nástrojům takového učení. Modelování „dobrých hodnot“ a cest k nim ve srovnání s hodnotami přijatými v praxi poslouží jako stěžejní východisko pro koncipování sociální práce, politiky zaměstnanosti a minimalizaci sociálního vyloučení.

Informace o dalších projektech připravujeme