PERIF V HIGHER EDUCATION POLICY

Jedním z nejvýznamnějším výstupů projektu „Příspěvek vysokého školství k podpoře socio-ekonomického rozvoje periferních regionů Norska a České republiky“ (PERIF) je speciální číslo časopisu Higher Education Policy.

Na konci roku 2017 bylo v tomto prestižním periodiku publikováno 6 článků, na nichž se podíleli autoři ze všech tří spolupracujících institucí (Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Fakulta humanitních studií UK a Agderforskning (Norsko).

 

Více o článcích na: https://link.springer.com/journal/41307/30/4/page/1

Více o projektu na: http://www.perifproject.eu/projekt-cz

PROJEKT IQAT

Projekt zaměřený na zvýšení kvality vysokého školství v Kazachstánu a Uzbekistánu

Hlavním cílem projektu ENHANCING CAPACITES IN IMPLEMENTATION OF INSTITUTIONAL QUALITY ASSURANCE SYSTEMS AND TYPOLOGY USING BOLOGNA PROCESS PRINCIPLES

Projekt podporovaný programem Erasmus + Evropské unie je zaměřen na posílení kapacit při realizaci reformních procesů v rámci Boloňského procesu na institucionální úrovni ve vysokoškolských institucích ve dvou středoasijských regionech – Kazachstánu a Uzbekistánu (partnerských zemích) s důrazem na vnitřní zajišťování kvality a institucionální typologie.

Zahájení: 10/2015

Ukončení: 10/2017

Informace o dalších projektech připravujeme

Děkujeme všem za účast na konferenci a podíl na jejím úspěšném průběhu. Těšte se na reportáž z konference!