„Enhancing Capacites in Implementation of Institutional Quality Assurance Systems and Typology Using Bologna Process Principles“- IQAT

 

Projekt „Posilování kapacit v implementaci institucionálních systémů zajišťování kvality a typologie s využitím principů Boloňského procesu“ – IQAT

 

 

 

 

 

 

Partneři projektu:

Česká zemědělská univerzita Praha, Fakulta tropického zemědělství – řešitel projektu

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Univerzity Alicante, Španělsko

University of Latvia, Lotyšsko

Univerzita Konštantína Filosofa v Nitre, Slovensko

Seifullin Kazakh Agrotechnical University, Kazachstán

International Educational Corporation, Kazachstán

Karaganda State Technical University, Kazachstán

Tashkent Chemical-Technological Institute, Uzbekistán

Samarkand Agricultural Institute, Uzbekistán

Andijan State University, Uzbekistán

 

Doba řešení projektu: 15. 10. 2015 – 15. 10. 2017

 

Podpora projektu: Erasmus +

 

Stručný popis projektu

Kvalita vysokého školství je základní prioritou jeho rozvoje v posledních desetiletích v mnoha zemích na světě. V Evropě kvalitu zdůrazňuje především Boloňský proces a považuje ji od svého počátku za jednu z hlavních priorit. V době řešení projektu byl ve všech zemích střední Asie rozvoj systémů zajišťování kvality jednou z národních priorit a typy reforem souvisejících s Boloňským procesem byly podporovány jako priorita na regionální úrovni.

 

Uvedené důvody vedly ke spolupráci evropských institucí a kazašských a uzbeckých vysokých škol na zpracování společného projektu, jehož cílem bylo posílení kapacit v rozvoji vnitřních systémů zajišťování kvality s využitím Evropských standardů a návodů pro zajišťování kvality v Evropském prostoru vysokého školství (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG) ve střední Asii.

 

Konkrétní cíle projektu byly následující:

– zmapovat situaci v oblasti zajišťování kvality na partnerských školách v Kazachstánu a v Uzbekistánu a nalézt ty principy Boloňského procesu v oblasti zajišťování kvality, které jsou pro tyto země využitelné;

– připravit interaktivní školení pro asijské partnerské vysoké školy s podporou výměny zkušeností;

– zpracovat institucionální profily kazašských a uzbeckých vysokých škol s vyžitím metodologie U-map;

– společně vyvinout nový, inovovaný nebo vhodně modifikovaný vnitřní systém zajišťování kvality na každé asijské vysoké škole účastnící se v projektu, pilotně ověřit funkce systémů na těchto vysokých školách s podpůrnou návštěvou odborníků z partnerských evropských institucí;

– systematicky poskytovat konzultace ze strany evropských partnerů při práci na výsledných institucionálních systémech zajišťování kvality s důrazem na to, aby odpovídaly národním právním předpisům, institucionálním požadavkům a zpracovaným profilům, a využívaly ESG.

 

Výsledky

Výsledky projektu sloužící především partnerským vysokým školám v Kazachstánu a Uzbekistánu jsou vlastní hodnotící zprávy, které vznikly v rámci nových nebo inovovaných vnitřních systémů zajišťování kvality. Tyto zprávy jsou „majetkem“ příslušné vysoké školy, která je může zveřejňovat podle vlastního zvážení a úprav.

 

Pro školicí semináře byl zpracován soubor studijních materiálů, který je možné získat v CSVŠ, v.v.i.

 

Dalšími (veřejně dostupnými) výsledky jsou analytické institucionální studie (celkem 6 studií ze všech partnerských vysokých škol v Kazachstánu a Uzbekistánu):

– Beneš, J., KazGASA project team. 2016. International Educational Corporation Institutional Case Study.

– Roskovec, V., Kitaibekova, S., Hejkrlík, J. S. 2016. Seifullin Kazakh Agro Technical University Institutional Case Study.

– Šebková, H., Baimuldin, M. 2016. Karagand State Technical University Institutional Case Study

– Šmídová, M., Ahrorov. F. 2016. Samarkand Agricultural Institute Institutional Case Study.

– Šmídová, M., Beseda, J., Ismailov. A. 2016. Tashkent Chemical-Technologic Institute Institutional Case Study.

– Šmídová, M. 2016. Andijan State University Institutional Case Study.

 

Na základě uvedených studií byly zpracovány analytické národní (kazašská a uzbecká) komparativní studie a mezinárodní analytická komparativní studie.

– Šebková, H. and CHES project team. 2016. Kazakh Higher Education Institutions Participating in IQAT Project.

– Šmídová, M. and CHES project team. 2016. Uzbek Higher Education Institutions Participating in IQAT Project.

– CHES and CULS teams. 2017. Comparative study of Uzbek and Kazakh Higher Education Institutions Participating in IQAT Project with Respect to Quality Assurance and European Standards and Guidelines for Quality Assurance.

 

Podrobný popis práce na projektu a jeho výsledků obsahují dvě studie zpracované společně českými projektovými týmy a závěrečná syntetická studieFinal Synthesis Report.

– CHES and CULS teams. 2017. Descriptive study – Kazakhstan: Four steps to foundation of internal quality assurance in Kazakh higher education institutions.

– CHES and CULS teams. 2017. Descriptive study – Uzbekistan: Four steps to foundation of internal quality assurance in Kazakh higher education institutions.

– CHES and CULS teams. 2017. Final Synthsesis Report of IQAT Project.

 

Všechny výsledky jsou dostupné na stránce projektu IQAT zde.

Licence Creative Commons   Toto dílo podléhá licenci Creative Commons - uveďte původ, neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License