Anglický název: Enhancing Capacites in Implementation of Institutional Quality Assurance Systems and Typology Using Bologna Process Principles (IQAT)


Kvalita vysokého školství je základní prioritou jeho rozvoje v posledních desetiletích v mnoha zemích na světě. V Evropě kvalitu zdůrazňuje především Boloňský proces a považuje ji od svého počátku za jednu z hlavních priorit. V době řešení projektu byl ve všech zemích střední Asie rozvoj systémů zajišťování kvality jednou z národních priorit a typy reforem souvisejících s Boloňským procesem byly podporovány jako priorita na regionální úrovni.

Uvedené důvody vedly ke spolupráci evropských institucí a kazašských a uzbeckých vysokých škol na zpracování společného projektu IQAT, jehož cílem bylo posílení kapacit v rozvoji vnitřních systémů zajišťování kvality s využitím Evropských standardů a návodů pro zajišťování kvality v Evropském prostoru vysokého školství (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG) ve střední Asii.

 

Cíle projektu:

a) zmapovat situaci v oblasti zajišťování kvality na partnerských školách v Kazachstánu a v Uzbekistánu a nalézt ty principy Boloňského procesu v oblasti zajišťování kvality, které jsou pro tyto země využitelné,

b) připravit interaktivní školení pro asijské partnerské vysoké školy s podporou výměny zkušeností,

c) zpracovat institucionální profily kazašských a uzbeckých vysokých škol s vyžitím metodologie U-map,

d) společně vyvinout nový, inovovaný nebo vhodně modifikovaný vnitřní systém zajišťování kvality na každé asijské vysoké škole účastnící se v projektu, pilotně ověřit funkce systémů na těchto vysokých školách s podpůrnou návštěvou odborníků z partnerských evropských institucí,

e) systematicky poskytovat konzultace ze strany evropských partnerů při práci na výsledných institucionálních systémech zajišťování kvality s důrazem na to, aby odpovídaly národním právním předpisům, institucionálním požadavkům a zpracovaným profilům, a využívaly ESG.

 

Partneři projektu:  Česká zemědělská univerzita Praha, Fakulta tropického zemědělství (řešitel, CZ), Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. (CZ), University of Alicante (ES), University of Latvia (LV),  Univerzita Konštantína Filosofa v Nitre (SK), Seifullin Kazakh Agrotechnical University (KZ),  International Educational Corporation (KZ), Karaganda State Technical University (KZ), Tashkent Chemical-Technological Institute (UZ), Samarkand Agricultural Institute (UZ), Andijan State University (UZ)

Podpora projektu: Erasmus +

 

Výsledky projektu sloužící především partnerským vysokým školám v Kazachstánu a Uzbekistánu jsou vlastní hodnotící zprávy, které vznikly v rámci nových nebo inovovaných vnitřních systémů zajišťování kvality. Tyto zprávy jsou „majetkem“ příslušné vysoké školykterá je může zveřejňovat podle vlastního zvážení a úprav.

Pro školicí semináře byl zpracován soubor studijních materiálů, který je možné získat v CSVŠ.

Veřejně dostupné výstupy jsou analytické institucionální studie (celkem 6 studií ze všech partnerských vysokých škol v Kazachstánu a Uzbekistánu), na základě kterých byly zpracovány analytické národní (kazašská a uzbecká) komparativní studie a mezinárodní analytická komparativní studiePodrobný popis práce na projektu a jeho výsledků obsahují dvě studie zpracované společně českými projektovými týmy a závěrečná syntetická studie – Final Synthesis Report. Podrobnější informace najdete v sekci Výstupy z projektu.

I. Analytické institucionální studie:

International Educational Corporation Institutional Case Study, Beneš, J., KazGASA project team. 2016

Seifullin Kazakh Agro Technical University Institutional Case Study, Roskovec, V., Kitaibekova, S., Hejkrlík, J. S. 2016

Karaganda State Technical University Institutional Case Study, Šebková, H., Baimuldin, M. 2016

Samarkand Agricultural Institute Institutional Case Study, Šmídová, M., Ahrorov. F. 2016

Tashkent Chemical-Technologic Institute Institutional Case Study, Šmídová, M., Beseda, J., Ismailov. A. 2016

Andijan State University Institutional Case Study, Šmídová, M. 2016

 

II. Analytické národní komparativní studie a mezinárodní analytická komparativní studie:

Kazakh Higher Education Institutions Participating in IQAT Project, Šebková, H. and CHES project team. 2016

Uzbek Higher Education Institutions Participating in IQAT Project, Šmídová, M. and CHES project team. 2016 

Comparative study of Uzbek and Kazakh Higher Education Institutions Participating in IQAT Project with Respect to Quality Assurance and European Standards and Guidelines for Quality Assurance, CHES and CULS teams. 2017

 

III. Projektová práce s výsledky a závěrečná syntetická studie:

Descriptive study – Kazakhstan: Four steps to foundation of internal quality assurance in Kazakh higher education institutions, CHES and CULS teams. 2017

Descriptive study – Uzbekistan: Four steps to foundation of internal quality assurance in Kazakh higher education institutions, CHES and CULS teams. 2017

Final Synthsesis Report of IQAT Project, CHES and CULS teams. 2017

Všechny výstupy jsou dostupné na stránce projektu IQAT.

 

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa