Erasmus+

 In

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě. Vznikl v roce 2014 sloučením sedmi programů a běžel do roku 2020. Finanční prostředky ve výši 14,7 miliardy EUR umožnilo více než 4 milionům Evropanů studovat, odborně se vzdělávat, získávat pracovní zkušenosti nebo se věnovat dobrovolné činnosti v zahraničí (přehled přibližného objemu financování lze nalézt zde). Nabízel příležitosti pro jednotlivce i pro organizace (jejich podrobný popis včetně podmínek způsobilosti lze nalézt v Příručce k programu Erasmus+). Základní údaje o programu lze nalézt zde. České stránky věnované programu Erasmus+ lze nalézt zde.

Cíle

Cílem programu Erasmus+ je přispět k dosažení cílů strategie Evropa 2020 pro růst, zaměstnanost, sociální rovnost a začlenění, jakož i cílů strategického rámce EU pro vzdělávání a odbornou přípravu ET2020.

Program Erasmus+ má rovněž sloužit k prosazování udržitelného rozvoje v oblasti vysokoškolského vzdělávání a přispívat k dosažení cílů strategie EU pro mládež.

Ke konkrétním otázkám, na které se program zaměřuje, patří:

Related Podobná hesla