0

Články

2021 2021 KOHOUTEK, J., LOUNEK, V., ŠMÍDOVÁ, M., KOREČKOVÁ, J. Situace absolventů v podmínkách postmasového vysokoškolského vzdělávání: Stále jen reprodukce elit? Sociologický časopis / Czech [...]

0
In
Posted

Uplynulé akce

On-line diskusní seminář: Strukturované studium – jak jsme na tom a co dál? Dne 10. června 2021 proběhl k příležitosti 30 let CSVŠ první diskusní seminář s názvem „Strukturované studium: [...]

0
In
Posted

Budoucí akce

Aktuálně připravujeme seznam budoucích akcí.  Mezinárodní konference DisCo 2021 6. – 7. 9. 2021, Praha Letošní, v celkovém pořadí již 16. ročník mezinárodní konference DisCo 2021 nese název [...]

0

SNOP – STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOST S OHLEDEM NA PŘECHOD ZE STŘEDNÍ NA VYSOKOU ŠKOLU

Zahájení: 03/2018 Ukončení: 12/2018 Hlavním výzkumným cílem projektu SNOP podporovaným Technologickou agenturou ČR v rámci programu Éta bylo identifikovat příčiny neúspěšnosti [...]

Workshopy na téma absolventských klubů a šetření absolventů

Online workshopy: „Zkušenosti s budováním absolventských klubů“ a „Jak na šetření absolventů“ Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. si vás dovoluje pozvat na dvojici online workshopů...

Připravujeme velké dotazníkové šetření DOKTORANDI 2021

Národní šetření studentů a studentek doktorského studia bude zahájeno během podzimu 2021. Bude zaměřeno na reflexi studijních podmínek doktorandek a doktorandů...

Svoboda a zodpovědnost – jak s nimi naložit na začátku studia na vysoké škole?

Studentům na začátku vysokoškolského studia chybí hlavně ucelené informace o tom, jak studium bude vypadat. Přechod na vysokou je pro ně zcela novou životní zkušeností, v níž se více či méně...

0

NOVINKY

Jak vybrat stážistu a vytvořit stáž tak, aby byla prospěšná oběma stranám? 27 září, 2021 / MentorTrain Trendy v digitálním vzdělávání na vysokých školách: Zkušenosti z anglosaských zemí 26 srpna, [...]

0

Home

CENTRUMPRO STUDIUM VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Více o CSVŠ PROJEKTY AKCE PUBLIKACE 100+ Výsledky EUROSTUDENT VII Výsledky české vlny mezinárodního šetření EUROSTUDENT VII z akademického roku 2018/2019 v [...]

0

Konference: Absolventi vysokých škol v České republice – mezinárodní, národní a institucionální perspektiva

Datum: 22. 10. 2019 Dne 22. října 2019 proběhla v Modré posluchárně Univerzity Karlovy konference věnovaná absolventům vysokých škol pořádaná Centrem pro studium vysokého školství, [...]