Pozvánka na webinář „Sledování absolventů v Evropě a v ČR, Eurograduate 2022“

Pozvánka na webinář „Sledování absolventů v Evropě a v ČR, Eurograduate 2022“ Slíbený webinář informující o evropském šetření absolventů Eurograduate 2022, ale zdaleka nejen o něm „Sledování [...]

Vyšla studie k vysokoškolskému poradenství

V březnu vyšla naše nová studie k vysokoškolskému poradenství „Vysokoškolské poradenství v ČR. Mezi strategií a realitou“ je název studie, která vznikla ve spolupráci Centra pro studium vysokého [...]

0

Články

2021 2021 KOHOUTEK, J., LOUNEK, V., ŠMÍDOVÁ, M., KOREČKOVÁ, J. Situace absolventů v podmínkách postmasového vysokoškolského vzdělávání: Stále jen reprodukce elit? Sociologický časopis / Czech [...]

0

Uplynulé akce

On-line workshop: Vysokoškolské poradenství v ČR. Mezi strategií a realitou Dne 5. dubna 2022 uspořádalo CSVŠ ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta on-line workshop k představení nové [...]

0

Budoucí akce

V tuto chvíli nejsou vypsané žádné veřejné akce pořádané CSVŠ.  Zkuste tuto stránku navštívit později. Webinář „Sledování absolventů v Evropě a v ČR, Eurograduate 2022“ 18. května 2022 Druhá [...]

0

SNOP – STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOST S OHLEDEM NA PŘECHOD ZE STŘEDNÍ NA VYSOKOU ŠKOLU

Zahájení: 03/2018 Ukončení: 12/2018 Hlavním výzkumným cílem projektu SNOP podporovaným Technologickou agenturou ČR v rámci programu Éta bylo identifikovat příčiny neúspěšnosti [...]

Workshopy na téma absolventských klubů a šetření absolventů

Online workshopy: „Zkušenosti s budováním absolventských klubů“ a „Jak na šetření absolventů“ Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. si vás dovoluje pozvat na dvojici online workshopů...

Připravujeme velké dotazníkové šetření DOKTORANDI 2021

Národní šetření studentů a studentek doktorského studia bude zahájeno během podzimu 2021. Bude zaměřeno na reflexi studijních podmínek doktorandek a doktorandů...

Svoboda a zodpovědnost – jak s nimi naložit na začátku studia na vysoké škole?

Studentům na začátku vysokoškolského studia chybí hlavně ucelené informace o tom, jak studium bude vypadat. Přechod na vysokou je pro ně zcela novou životní zkušeností, v níž se více či méně...

0

NOVINKY

Pomoc pro ukrajinské studenty a vědce Pomoc pro ukrajinské studenty a vědce Ukrajinští studenti, akademici a vědci, kteří potřebují podporu v tomto složitém období, se mohou obracet na Dům [...]