0

Evropské konsorcium pro politický výzkum

V rakouském Innsbrucku se ve dnech 22. až 26. srpna 2022 konala konference Evropského konsorcia pro politický výzkum.

0

Souhrnné informace o sběru dat v rámci mezinárodního šetření EUROSTUDENT VIII

První souhrnné informace o sběru dat v rámci mezinárodního šetření EUROSTUDENT VIII.

0

Evropský komisař pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež

Evropský komisař pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež je člen Evropské komise...

0

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Rada Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky pracoviště.

0

Evropské pedagogické metody a materiály

Za svůj vzdělávací systém, výukové metody a pedagogické materiály odpovídá každá členská země sama. EU na vnitrostátní úrovni podporuje ...

0

Možnosti studia a vyučování v zahraničí pro občany EU a přidružených zemí 

Občané zemí EU i některých přidružených zemí mají možnost absolvovat studium ...

0

Monitor vzdělávání a odborné přípravy

Evropská komise vydává zprávu Monitor vzdělávání a odborné přípravy, která obsahuje mezinárodní srovnání a analýzu situace jednotlivých zemí.

0

Evropský semestr

Během  tzv. evropského semestru provádí Evropská komise analýzu situace jednotlivých zemí v různých oblastech politiky ....

0

Erasmus+

(Programovací období 2014 - 2020) Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě.

0

Znalostní aliance

Znalostní aliance jsou nadnárodní projekty, které propojují vysokoškolské instituce a podniky pracující na společných otázkách.