0

Základní dokumenty

Etický kodex (ke dni 19. 12. 2023) Kontakt Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. Jankovcova 933/63170 00 Praha 7 – Holešovice Tel.: 739 203 723E-mail: csvs@csvs.cz Mapa Sledujte nás [...]

0

Seminář MŠMT k šetřením EUROSTUDENT a EUROGRADUATE

V pátek 22.9. od 9:30 se v prostorách Vysoké školy chemicko-technologické v Praze uskuteční celodenní seminář, jehož hlavní náplní budou prezentace a diskuse k vybraným výsledkům národních dat v [...]

0

Autonomie veřejných vysokých škol

Roli a fungování vysokých škol a celého systému vysokého školství upravuje stát formou zákona o vysokých školách...

0

Akademický inbreeding

Akademický inbreeding je termín označující nejčastěji jev, kdy vysoké školy zaměstnávají na pozicích akademických pracovníků ...

0

Učebnice a metodiky pro zdravotnické obory

V rámci projektu Osobní vzdělávací prostředí vysokoškolských studentů zdravotnických oborů podpořeného z projektu TAČR jsme vytvořili učebnici a metodiky pro učitele zdravotnických oborů, které [...]

0

Evropské konsorcium pro politický výzkum

V rakouském Innsbrucku se ve dnech 22. až 26. srpna 2022 konala konference Evropského konsorcia pro politický výzkum.

0

Souhrnné informace o sběru dat v rámci mezinárodního šetření EUROSTUDENT VIII

První souhrnné informace o sběru dat v rámci mezinárodního šetření EUROSTUDENT VIII.

0

Evropský komisař pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež

Evropský komisař pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež je člen Evropské komise...

0

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Rada Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky pracoviště.

0

Evropské pedagogické metody a materiály

Za svůj vzdělávací systém, výukové metody a pedagogické materiály odpovídá každá členská země sama. EU na vnitrostátní úrovni podporuje ...