0

Mezinárodní konference DisCo se zaměřuje na využití AI ve vzdělávání

Konference DisCo 2024: Empowering Digital, Sustainable and Entrepreneurial Competencies Development in the Era of AI. Pořádáme ho ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Za podpory [...]

0

Prezenční setkání akční skupiny pro kvalitu profesních studijních programů

Sdílení aktualit z oblasti kvality profesního terciárního vzdělávání. Workshop zaměřený na zakončování profesních studijních programů ve věku AI...

0

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE EUROGRADUATE 2022

PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ EUROGRADUATE 2022

0

AULA – nová zpráva z výzkumu

V rámci časopisu AULA rádi zveřejňujeme zprávu z výzkumu duševního zdraví vysokoškoláků, který proběhl na konci loňského roku a byl realizován ve spolupráci Národního ústavu duševního zdraví a [...]

0

EUROSTUDENT Talks o českých výsledcích  

Shrnutí výsledků národního šetření EUROSTUDENT VIII...

0

Základní dokumenty

Etický kodex (ke dni 19. 12. 2023) Kontakt Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. Jankovcova 933/63170 00 Praha 7 – Holešovice Tel.: 739 203 723E-mail: csvs@csvs.cz Mapa Sledujte nás [...]

0

Seminář MŠMT k šetřením EUROSTUDENT a EUROGRADUATE

V pátek 22.9. od 9:30 se v prostorách Vysoké školy chemicko-technologické v Praze uskuteční celodenní seminář, jehož hlavní náplní budou prezentace a diskuse k vybraným výsledkům národních dat v [...]

0

Autonomie veřejných vysokých škol

Roli a fungování vysokých škol a celého systému vysokého školství upravuje stát formou zákona o vysokých školách...

0

Akademický inbreeding

Akademický inbreeding je termín označující nejčastěji jev, kdy vysoké školy zaměstnávají na pozicích akademických pracovníků ...

0

Učebnice a metodiky pro zdravotnické obory

V rámci projektu Osobní vzdělávací prostředí vysokoškolských studentů zdravotnických oborů podpořeného z projektu TAČR jsme vytvořili učebnici a metodiky pro učitele zdravotnických oborů, které [...]