Mezinárodní konference DisCo se zaměřuje na využití AI ve vzdělávání

Ve dnech 24. až 25. června 2024 se v Praze uskuteční již 19. ročník mezinárodní konference DisCo 2024: Empowering Digital, Sustainable and Entrepreneurial Competencies Development in the Era of AI.

Konferenci pořádáme ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Za podpory Středoevropské iniciativy a v sídle společnosti Microsoft, která je tradičním partnerem konference. Letos máme dva zvané řečníky profesor Lukász Tomczyk z Jagelonské univerzita v Krakově, vystoupí s přednáškou Digital competence as a key to wise and effective modernisation of education. Docent Tamás Bokor z Korvínovy univerzity v Budapešti, vystoupí s příspěvkem Guiding the guide: Recommendations of HEI for the appropriate and responsible use of AI. Přípravili jsme dva workshopy týkající se využití AI ve vzdělávání.

Cristina Obae, NEdHo Aviation SRL, Rumunsko povede dvouhodinový workshop: AI in education- A Critical Approach.

Lilla Anna Sebestyén a Szabina Horváthé Gyurisán z Károli Gáspár University of the Reformed Church v Maďarsku zaměří 90minutový workshop na proměnu hodnocení studentů. Název workshopu je Changing assessment methods in the age of AI.

Čeká nás pak dalších 30 prezentací zaměřených na využití technologií ve vzdělávání a rozvoj digitálních, udržitelných a podnikatelských kompetencí. Panelová diskuse zaměřená na reflexi využití AI ve vzdělávání. Tradiční soutěž o nejlepší e-learningové kurzy.

Program

Více informací na www.disconference.eu

Conference (disconference.eu)

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa