EUROSTUDENT Talks o českých výsledcích

Shrnutí výsledků národního šetření EUROSTUDENT VIII prezentovaly 27.2. 2024 Lucie Hündlová a Michaela Šmídová v rámci  série mezinárodních webinářů EUROSTUDENT Talks.

Shrnutí se zaměřilo na české výsledky, které se v čase nemění (např. vysoký podíl pracujících studentek a studentů), na ty, které se naopak viditelně změnily (vyšší podíl studujících s finančními problémy), a konečně také na otázky, které se v šetření objevily vůbec poprvé (digitalizace studia nebo zkušenost s diskriminací).

K dispozici je nyní záznam celé prezentace na YouTube nebo samotná prezentace na  webu EUROSTUDENT.

Odkaz na YouTube: https://youtu.be/on5fiyteED8?si=O0kWSUqIo-yLoEJh

Odkaz na web: EUROSTUDENT social dimension of European higher education – EUROSTUDENT Talks

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa