0

Erasmus+

(Programovací období 2014 - 2020) Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě.