Nová metodika CSVŠ: Podpora vysokých škol při zajišťování kvality výuky

Zejména pro zájemce z řad vysokých škol dáváme k dispozici konkrétní nabídku našich podpůrných činností.

Konkrétně jde o Metodiku pro externí reflexi zajišťování kvality v oblasti výuky na vysoké škole. O důležitosti takového typu reflexe svědčí mimo jiné i přímá citace z textu: NAÚ považuje externí pohled na systém podpory kvality výuky, jehož principy jsou obsaženy v této metodice a který poskytuje formativní zpětnou vazbu, za vhodný nástroj zajišťování kvality. A to např. v souvislosti se standardem pro institucionální akreditaci: „Vysoká škola průběžně hodnotí a zdokonaluje systém a procesy zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností.“

V případě zájmu o další informace nás kontaktujte telefonicky (739 203 722) nebo emailem  (ryska@csvs.cz).

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa