Evropské pedagogické metody a materiály

 In

Za svůj vzdělávací systém, výukové metody a pedagogické materiály odpovídá každá členská země sama. EU na vnitrostátní úrovni podporuje řadu činností, které se dotýkají otázek společného zájmu. Konkrétně se jedná o integraci migrantů a uprchlíků, podporu inkluze a základních hodnot, vzdělávání v raném dětství, předčasné ukončování školní docházky, zvyšování úrovně dosaženého vzdělání a počtu absolventů, vzdělávání dospělých, zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, standardy výuky a vzdělávání učitelů, kvalitu a relevanci vysokoškolského studia, uznávání dovedností a kvalifikací, rozvoj dovedností, vzdělávací mobilitu, financování a organizace vysokoškolského vzdělávání, znalostní trojúhelník (vzdělávání, výzkum a inovace), spolupráci mezi univerzitami a podniky, zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, učňovskou přípravu a zaškolování a stáže pro studenty a absolventy.

Evropská komise nabízí několik platforem a vzdělávacích komunit, na nichž dává k dispozici výukové materiály a vzdělávací zdroje, kde je mohou učitelé a další pedagogičtí pracovníci vzájemně sdílet či spolupracovat na projektech. Kromě toho nabízí programy na podporu výměnných aktivit pro studenty a pedagogické pracovníky.

Jedná se zejména o následující nástroje:

  • eTwinning je platforma pro pracovníky evropských škol (učitele, ředitele, knihovníky atd.), která nabízí možnost vzájemné komunikace a spolupráce v oblasti profesního rozvoje či vzdělávací projekty vytvořené členy této komunity.
  • School Education Gateway je online platforma a komunita k tématu školního vzdělávání v Evropě, která nabízí víceúčelové učební materiály vytvořené odborníky v EU a v rámci projektů financovaných z unijních zdrojů, včetně tutoriálů týkajících se konkrétních témat, které mohou jednotlivé učitele či školy inspirovat.
  • EPALE je otevřená mnohojazyčná komunita zaměřená na vzdělávání dospělých v Evropě, která nabízí fóra, zdroje a příležitosti k navazování profesních kontaktů (zahrnuje mj. témata jako podpora při učení, vzdělávací prostředí, životní dovednosti, vzdělávací politika a kvalita vzdělání).
  • Open Education Portal je online komunita pro ty, kteří se podílejí na tvorbě digitálních, otevřených a inovativních výukových metod, nebo se o ně zajímají.
  • Erasmus+ je program na podporu mobility studentů i zaměstnanců škol, který lze využít mj. při činnostech na podporu rozvoje a networkingu, vytváření partnerství s organizacemi z jiných zemí s cílem využít inovativní prvky a vyměňovat osvědčené postupy, či usnadnění mezinárodních výměn a příležitostí pro studenty, zaměstnance, stážisty, učně, dobrovolníky, mládež a pracovníky s mládeží.

Vhodnou vzdělávací instituci s certifikátem mobility v odborném vzdělávání a přípravě k uzavření partnerství lze nalézt zde. Vhodného partnera k využití financování z EU pro vzdělávací projekt lze nalézt zde.