Projekt SELFIE: Podpora škol přijímajících digitální technologie

 In

Školy napříč Evropou každodenně používají digitální technologie k výuce a učení novými způsoby. Integrace technologií nicméně může být složitá a funguje nejlépe při zapojení celého školního společenství.  

SELFIE (Sebereflexe efektivního učení podporou inovací prostřednictvím vzdělávacích technologií) je nový nástroj vyvíjený Evropskou komisí s týmem expertů na pomoc školám při vyhodnocování, jak jsou na tom s využíváním technologií na podporu učitelům a studentům. Jde o nástroj založený na rámci pro digitálně kompetentní organizace, který vytyčuje sedm oblastí, na které je třeba se zaměřit při užívání digitálních technologií, tj. praxe ve vedení a řízení, infrastruktura, obsah a osnovy a kvalifikace učitelů. 

Projekt funguje tak, že učitelé, studenti a vedení škol odpovídají na sérii otázek a výroků o tom, jak jsou technologie používány v jejich škole. Každá škola si může přizpůsobit nástroj přidáním otázek tak, aby vyhovovaly jejich kontextu. Každá škola dostane zprávu o tom, jak si stojí ohledně digitálních technologií pro výuku. To může pomoci nastartovat dialog uvnitř školního společenství o možnostech zlepšení. Pokrok může být měřen v průběhu času. Všechna data ze SELFIE jsou anonymní a nemohou být vysledována ke konkrétnímu studentovi či učiteli. Každá škola je vlastníkem své SELFIE zprávy, která není sdílena s ostatními. 

První verze nástroje SELFIE byla vytvořena ve spolupráci s pěti tisíci školních ředitelů, učitelů a studentů. Byla pilotována na 650 školách ve 14 zemích (Španělsko, Itálie, Estonsko, Belgie (Flandry), Dánsko, Irsko, Řecko, Kypr, Malta, Finsko, Srbsko, Gruzie, Spojené království (Severní Irsko)) během září a října 2017. Nástroj je postupně vylepšován na základě zpětné vazby z pilotních zemí. V roce 2018 byl projekt rozšířen, takže se do něj mohou v současnosti přihlásit i české školy. 

Kontakt: 

• Web SELFIE   

• Twitter: SELFIE_EU  

• Email: JRC-EAC-selfie-tool@ec.europa.eu