Study in Europe

 In

Study in Europe je projekt Evropské unie spuštěný v lednu 2018 usilující o lepší informovanost studentů z celého světa ohledně možností studia v Evropě, pomoc mezinárodním studentům najít v Evropě příležitosti ke studiu, výzkumu či získání stipendia a spojení evropských vysokoškolských institucí s mezinárodními studenty a partnery. Za projekt odpovídá Generální ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu a je implementován Asociací akademické spolupráce, Nadací Archimedes, Britskou radou, Campus France, DAAD a Nuffic. Je podporována poradní skupinou agentur pro podporu národního vysokého školství napříč Evropou. 

Study in Europe pokrývá vysokoškolské vzdělávání ve 33 zemích. Ty jsou součástí unijního programu Erasmus+, který poskytuje příležitosti ke studiu v zahraničí pro studenty z Evropy i z partnerských zemí z jiných částí světa. 

Zájemci o studium v Evropě mohou prostřednictvím portálu Study in Europe zjistit možnosti studia, výzkumu a získání stipendia (včetně získání informací o fungování vysokoškolského vzdělávání v Evropě, nákladech na studium či možnostech ubytování), navštívit studijní veletrhy v rámci tohoto projektu a setkat se zde se zástupci vysokoškolských institucí a organizací či se připojit k Facebookové skupině projektu. Zástupci vysokoškolských institucí mohou projekt využít k informování zájemců o studium v jejich zemi či k navázání kontaktu s mezinárodními studenty a partnery na studijních veletrzích. 

Zprávy a komentáře týkající se projektu lze nalézt zde, přehled plánovaných veletrhů a dalších akcí lze nalézt zde.  

Kontakt 

Email: info@studyineuropefairs.eu 

Related Podobná hesla