Evropský den jazyků

 In

Evropský den jazyků se slaví každoročně 26. září. Jeho cílem je připomenout si jazykovou rozmanitost kontinentu, na kterém se mluví více než 200 jazyky, z toho 24 úředními jazyky EU, přibližně 60 regionálními a menšinovými jazyky a mnoha dalšími jazyky, které s sebou přinášejí lidé z jiných částí světa. Evropský den jazyků je příležitost, jak zvýšit povědomí o různých jazycích v Evropě, podpořit kulturní a jazykovou rozmanitost a povzbudit příslušníky všech věkových kategorií, aby se jazykům učili, mj. i z důvodu, že znalost jazyků usnadňuje hledání práce a pomáhá podnikům růst. 

Evropský den jazyků vyhlásila Evropská komise a Rada Evropy, která reprezentuje 800 milionů Evropanů ze 47 zemí. Akcí se účastní řada jazykových a kulturních institucí, sdružení, univerzit a zejména škol. Evropský den jazyků si připomínáme každoročně od roku 2001. Během celého měsíce září, před i po samotném Dni jazyků, se po celé Evropě konají tematické diskuse, konference, jazykové kurzy, hry a jsou vysílány rozhlasové pořady věnované tématu. 
 

Další zdroje informací