Evropská studentská karta

 In

Iniciativa Evropská karta studenta umožní každému studentovi se snadno a bezpečně identifikovat a elektronicky registrovat na vysokoškolských institucích v zemích EU při zahraničních studijních pobytech a současně odstraní nutnost podstoupit registrační procedury na místě a papírování. Zavedením evropské studentské karty vzniká prostřednictvím mobilní aplikace Erasmus+ jednotné kontaktní místo, kde si studenti mohou vyřídit všechny administrativní náležitosti spojené se s obdobím mobility, a to před jejím začátkem, v jejím průběhu i po jejím skončení. Studenti díky kartě najdou veškeré informace, které potřebují, čímž se jim značně usnadní jejich pobyt a oni mohou využít potenciál své zahraniční zkušenosti naplno. To je zásadní krok ke zvýšení mobility a výměn v Evropě a podpoře studentské účasti na vzdělávacích a kulturních aktivitách v souladu s vizí Evropského vzdělávacího prostoru.

Cílem této iniciativy je, aby karta byla plně zavedena v roce 2021 pro všechny vysokoškolské instituce a do roku 2025 pro všechny evropské studenty. Do té doby by vysokoškolské instituce, které se účastní budoucího programu Erasmus+, už měly k výměně údajů o mobilitě studentů využívat síť Erasmus bez papírů. Zavádění povinného používání sítě Erasmus bez papírů v těchto institucích bude mít tento harmonogram:

  • 2021 – používá se v rámci správy studijních smluv online
  • 2022 – používá se v rámci správy interinstitucionálních dohod
  • 2023 – používá se k výměně informací o kandidaturách a přijetích studentů a výpisů jejich studijních výsledků v rámci mobility studentů

Zúčastněné instituce budou rovněž muset prosazovat používání mobilní aplikace Erasmus+, aby účinnější správní postupy skutečně institucím a studentům programu Erasmus+ přinášely větší prospěch.

Plně v souladu se zákony na ochranu osobních dat bude karta garantovat bezpečnou výměnu informací o studentech a umožní hladký přechod z jedné vysokoškolské instituce do druhé. Karta rovněž umožní studentům přístup k online kurzům a službám poskytovaným na dalších vysokoškolských institucích. Tím se podpoří nejen virtuální mobilita a blended learning (kombinaci standardní výuky s e-learningem), ale také studenti získají větší možnost volby v programech, které mohou sledovat. Časem umožní Evropská karta studenta studentům užít si kulturní akce napříč Evropou za snížené ceny. Výhody této iniciativy se netýkají pouze studentů, neboť rovněž se zjednoduší administrativní procedury a sníží administrativní zátěž pro vysokoškolské instituce a tím usnadní mobilitu všem.

Digitální projekty spjaté s touto iniciativou (Erasmus bez papíru, EMREX a Evropská studentská karta) jsou dále rozšířeny od roku 2019 s dalším financováním programu Erasmus+ a Nástroje pro propojení Evropy. Iniciativa bude napojena na unijní elektronická pravidla (nařízení eIDAS), aby zajistila důvěru potřebnou pro autentizaci studenta.

Výhody Iniciativy Evropská karta studenta

Pro studenty:

  • Snadný přístup k materiálům pro kurzy předcházející mobilitě, registraci na online kurzy a automatické uznávání ECTS kreditů
  • Okamžitý přístup ke službám hostující univerzity jako je knihovna, doprava a ubytování
  • Slevy na kulturní akce napříč EU

Pro vysokoškolské instituce:

  • Snadné elektronické řízení celého procesu mobility od výběru studenta k uznávání ECTS kreditů
  • Elektronicky identifikovat někoho jako studenta a bezpečným způsobem vyměnit/ověřit data mezi vysokoškolskými institucemi, včetně akademických záznamů 
  • Snížená administrativní zátěž spojená s organizací studentské mobility