HEInnovate

 In

HEInnovate  internetový nástroj, který má poskytnout vysokoškolským institucím tipy, podněty a podporu v zájmu účinného řízení institucionálních a kulturních změn. 

Poprvé se o konceptu HEInnovate hovořilo v březnu 2011 během akce University-Business Forum. Myšlenka vzešla z potřeby identifikovat základní rysy a koncepty podnikatelského aspektu vysokoškolského vzdělávání a vytvořit volně dostupný nástroj, který by obsahoval vodítka a inspirativní typy pro vzdělávací instituce. 

HEInnovate umožňuje jednotlivým vysokoškolským institucím provést vlastní, nezávislé hodnocení instituce jako celku, jejích fakult, kateder a oddělení. Stačí na uvedených internetových stránkách zadat údaje týkající se několika klíčových oblastí výkonnosti a rozvoje podnikatelské a inovativní stránky dané instituce. 

Hodnotí se osm oblastí (materiály vzniklé při jejich hodnocení lze nalézt zde): 

  • vedení a správa 
  • organizační kapacita, lidské zdroje, pobídky 
  • rozvoj výuky a studia týkající se podnikání 
  • příprava a podpora podnikatelů 
  • digitální transformace a schopnosti 
  • výměna znalostí a spolupráce 
  • internacionalizace instituce 
  • měření dopadu. 

Každá oblast obsahuje řadu prohlášení, která uživatel hodnotí podle toho, do jaké míry s nimi souhlasí nebo nesouhlasí. Uživatelé si mohou zvolit pouze ty oblasti, které jsou pro ně relevantní. Jakmile je sebehodnocení dokončeno, nástroj poskytne okamžitou zpětnou vazbu – uvede silné a slabé stránky dané instituce a na základě výsledků dodá uzpůsobené učební materiály. 

Na téma HEInnovate již proběhla řada pracovních setkání v celé EU, zájem o nástroj vyjádřily i země mimo Evropu (do roku 2020 více než 1100 institucí po celém světě). Rostoucí poptávka po akcích a workshopech na toto téma vedla k vytvoření komplexního programu činností, z nichž některé se dokonce pořádají ve spolupráci s předsednickými zeměmi EU. Jako součást dohody o spolupráci s OECD se rovněž v řadě zemí EU konají semináře na téma vnitrostátních politik a probíhají také hloubkové přezkumy vnitrostátních politik. 

Dne 18. listopadu 2014, tedy přesně rok po jeho spuštění, vyšla nová verze nástroje HEInnovate s vylepšenými funkcemi, novým obsahem a tzv. výzvou HEInnovate, což je pro instituce vysokoškolského vzdělávání příležitost předat dál své vlastní zkušenosti v uvedených osmi oblastech. HEInnovate rovněž vytváří školící materiály pro vysokoškolské instituce pořádající vlastní akce.