0

Politika EU v oblasti předškolního vzdělávání a péče

Předškolní vzdělávání a péče jsou určeny dětem od narození do dosažení věku povinné školní docházky.

0

Politika EU v oblasti inkluzivního vzdělávání

V prosinci 2017 Evropská rada, Evropský parlament a Evropská komise vyjádřily plnou podporu přijetí evropského pilíře sociálních práv...

0

Mezinárodní spolupráce a dialog v politice EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

Kromě silného mezinárodního zaměření programu Erasmus+ má Evropská komise aktivní politiku spolupráce v oblasti vzdělávání ...

0

Politika EU v oblasti mnohojazyčnosti

Úsilí Evropské unie o jednotu v různosti stojí v základech celého evropského projektu, harmonická koexistence mnoha jazyků v Evropě ...

0

Politika EU na podporu inovací ve vzdělávání

Vylepšování a modernizace vzdělávacích systémů je pro Evropskou unii klíčová priorita.

0

Politika EU v oblasti vzdělávání migrantů

S rostoucím počtem imigrantů s různorodým kulturním zázemím se v posledních letech stala naléhavější otázka jejich integrace ...

0
In
Posted

Politika EU v oblasti vzdělávání dospělých 

Vzdělávání dospělých je důležitou složkou politiky Evropské komise v oblasti celoživotního vzdělávání.