Politika EU v oblasti mnohojazyčnosti

 In

Úsilí Evropské unie o jednotu v různosti stojí v základech celého evropského projektu, harmonická koexistence mnoha jazyků v Evropě jej ztělesňuje. Jazyky mohou budovat mosty mezi lidmi, umožnit přístup k jiným zemím a kulturám a zlepšit vzájemné porozumění. Jazykové znalosti hrají stále důležitější úlohu v zaměstnatelnosti mladých lidí a jejich přípravě na práci v zahraničí. Jsou důležitým faktorem konkurenceschopnosti, neboť špatné jazykové znalosti znamenaly pro řadu firem ztrátu kontraktů a jsou překážkou pro zaměstnance, kteří by mohli mít zájem pracovat v jiné zemi, než je jejich vlastní. Dosud však mnoho Evropanů opouští školy bez pracovní znalosti druhého jazyka, což je dostatečným důvodem pro zefektivnění učení a výuky jazyků. 

Evropská komise podporuje výuku jazyků a lingvistickou diverzitu napříč Evropou. S národními vládami spolupracuje na cíli umožnit občanům naučit se nejméně dva cizí jazyky a začít s jejich studiem již od raného věku. Na tomto cíli se shodly hlavy států a vlád zemí Evropské unie již v roce 2002 a dále tuto vizi potvrdily jako součást návrhu na vytvoření Evropského prostoru vzdělávání. Stejný cíl byl zdůrazněn v prosinci 2017 v závěrech Evropské Rady.  

V reakci na tyto potřeby učinila Evropská komise následující kroky: 

  • zintenzivňuje své úsilí o tvorbu politiky založenou na vědeckých poznatcích, což zvyšuje účinnost právních předpisů EU v poskytování veřejných statků, jako je soudržná a mnohojazyčná společnost 
  • Účast na pracovních skupinách (včetně vládních expertů jednotlivých zemí) o přenositelných dovednostech se zvláštním důrazem na jazykové schopnosti 

Tyto aktivity podporuje prostřednictvím: 

Program Erasmus+ nabízí příležitosti pro mladé lidi k rozvoji jejich jazykových schopností prostřednictvím studia a přípravy v zahraničí. Každoročně se 26. září slaví Evropský den jazyků s cíle připomenout jazykovou rozmanitost kontinentu. (2017) 

Právní předpisy a iniciativy EU 

Závěry Rady (2017) 

Závěry Rady o mnohojazyčnosti a rozvoji jazykových kompetencí (2014) 

Doporučení Rady o komplexním přístupu k výuce a studiu jazyků  (2019) 

Related Podobná hesla