Politika EU v oblasti vzdělávání dospělých 

 In

Vzdělávání dospělých je důležitou složkou politiky Evropské komise v oblasti celoživotního vzdělávání. Je nezbytné pro zvýšení zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti pracovníků, sociální začleňování, aktivní občanství a osobní rozvoj. Důležitým úkolem je zajistit jeho dostupnost pro všechny skupiny obyvatel. 

Poptávka po vzdělávání dospělých se zvyšuje, a proto chce EK pomoci všem zemím vytvořit kvalitní systémy zajišťující výuku pro dospělé na vysoké úrovni. Kromě toho se snaží EK motivovat ke spolupráci i místní orgány, zaměstnavatele, sociální partnery či občanské společnosti a kulturní organizace 

Nástroje na podporu vzdělávání dospělých 

Evropská komise spolupracuje se 32 zeměmi na realizaci Evropského programu pro vzdělávání dospělých. V jeho rámci byly stanoveny následující specifické priority pro období 2015-2020: 

  • zlepšit řízení této oblasti užší koordinací politik, zvýšením účinnosti a zaměřením na potřeby společnosti  
  • podstatně navýšit nabídku kvalitního vzdělávání dospělých i účast v nabízených kurzech, zejména v oblasti gramotnosti (jazykové i numerické) a digitálních dovedností 
  • zefektivnit komunikační, poradenské i motivační strategie s cílem podpořit zájemce o tento druh vzdělávání 
  • nabízet flexibilnější formy vzdělávání a lepší přístup ke vzdělávacím kurzům na pracovišti, s využitím informačních technologií, a dát k dispozici rekvalifikační programy  
  • zlepšit kvalitu vzdělávání dospělých monitorováním dopadu politických opatření a kvalitnější odbornou přípravou osob, které vyučují dospělé. 

Rada rovněž přijala doporučení o cestách prohlubování dovedností, jehož účelem je pomáhat dospělým získat minimální úroveň gramotnosti (jazykové i numerické) a digitálních dovedností nebo zvláštní kvalifikaci na vyšší sekundární úrovni (úroveň 3 nebo 4 v evropském rámci kvalifikací). Více informací najdete na internetových stránkách věnovaných prohlubování dovedností.  

Komise vytvořila pracovní skupinu pro vzdělávání dospělých (ET 2020), jež je složena z národních odborníků, zástupců evropských sociálních partnerů a představitelů občanské společnosti. Skupina si vyměňuje a analyzuje informace a připravuje politické pokyny v oblasti vzdělávání dospělých na základě osvědčených postupů z celé Evropy, k čemuž slouží elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě (EPALE).  

Vznikla rovněž síť národních koordinátorů, kteří propagují vzdělávání dospělých v příslušných zemích, poskytují poradenství a podporu ohledně daných politik a shromažďují a šíří osvědčené postupy.

Aktuální informace na sociálních médiích: #EUAdultLearning a #UPSkillEU. 

Další informace 

Právní předpisy a iniciativy EU