Druhá fáze šetření evropských absolventů EUROGRADUATE a květnový webinář

Blíží se šetření absolventů EUROGRADUATE a související květnový webinář V letošním roce začne druhá fáze šetření evropských absolventů EUROGRADUATE, která naváže na pilot z let 2018-2021.

0

EUROSTUDENT VIII

Zahájení: 2021 Ukončení: 2022 EUROSTUDENT VIII se tradičně zabývá sociálně-ekonomickými podmínkami studia na vysoké škole a jeho hlavními cílovými skupinami jsou studující v bakalářských a [...]

Pozvánka na workshop „Vysokoškolské poradenství v ČR. Mezi strategií a realitou“

Pozvánka na workshop „Vysokoškolské poradenství v ČR. Mezi strategií a realitou“ CSVŠ ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta si vás dovoluje srdečně pozvat na on-line workshop k představení [...]

0

’I am De Facto a Thief in this Matter’: Thesis Plagiarism Cases of Elected Representatives and the Concept of Political Accountability (Case Study of Slovakia and the Czech Republic)

’I am De Facto a Thief in this Matter’: Thesis Plagiarism Cases of Elected Representatives and the Concept of Political Accountability (Case Study of Slovakia and the Czech Republic) V předním [...]

0

AULA, ročník 28, číslo 1-2/2020

Editorial Milé čtenářky, milí čtenáři, přicházíme s dalším dvojčíslem našeho časopisu Aula, které má tentokrát opět tradiční podobu postavenou na recenzovaných studiích a také zprávách z [...]

0

Whistleblowing

Oznámení o porušení práva Evropské unie  Ke dni 17. prosince 2021 zřídilo Ministerstvo spravedlnosti externí oznamovací systém a v Centru pro studium vysokého [...]

0

Projekt 100+

Zahájení: 1. 11. 2018 Projekt 100+ navazuje na konferenci Vysoké školství a česká společnost v minulých 100 letech a jak dál, která proběhla 1. 11. 2018. Touto událostí jsme si přáli zahájit [...]

0

Studujete v doktorském studiu na české vysoké škole? Zúčastněte se národního šetření Doktorandi 2021

Národní výzkum studentů a studentek doktorského studia Šetření DOKTORANDI 2021 právě odstartoval. Projekt je koncipován jako dlouhodobý a zaměřuje se na reflexi studijních podmínek doktorandek a [...]

0

Šetření DOKTORANDI 2021

Zahájení: 2021 Ukončení: 2022 Národní výzkum studentů a studentek doktorského studia „Šetření DOKTORANDI 2021“ je zaměřen na reflexi studijních podmínek doktorandek a doktorandů českých vysokých [...]

0

AULA, ročník 27, číslo 1-2/2019

Editorial Milí čtenáři, milé čtenářky, přicházíme s dalším číslem našeho časopisu Aula, které má tentokrát opět tradiční podobu postavenou na recenzovaných studiích a také zprávách z výzkumu. V [...]

page 1 of 3