Editorial

Milé čtenářky, milí čtenáři,

přicházíme s dalším dvojčíslem našeho časopisu Aula, které má tentokrát opět tradiční podobu postavenou na recenzovaných studiích a také zprávách z výzkumu. 

Jednoznačně největší prostor je v tomto čísle věnován analytické rešerší institucionálních akreditací v několika vybraných evropských zemích. Jde o téma aktuální a zahraniční přístupy mohou být inspirativní pro mnoho z Vás. Aktuálním tématem jsou i reflexe covidové vysokoškolské výuky. Další dvě studie jsou naopak věnovány stálým tématům vysokoškolského prostoru: 4. průmyslové revoluci a jejím souvislostem s vysokoškolským vzděláním a také analýze faktorů, které mohou vést k neúspěšnému studiu na vysoké škole. 

Doufáme, že nabízené texty vás zaujmou a inspirují třeba i k vlastním příspěvkům. Těšíme se na vaše případné reakce na našem Facebooku nebo na emailové adrese aula@csvs.cz.

Za redakční kruh

Michaela Šmídová

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa