Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

 In

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), plně funkční od ledna 2006, je odpovědná za řízení částí programů Evropské komise týkajících se financování v oblasti vzdělávání, kultury, audiovizuality, sportu, občanství a dobrovolnictví.

Konkrétně je odpovědná za řízení většiny aspektů programů, včetně vypracování podmínek a směrnic pro příležitosti k financování, hodnocení žádostí, výběr projektů a podpis projektových dohod, finanční management, kontakt s příjemci, monitorování projektů (včetně průběžných a závěrečných zpráv a kontrol) a návštěvy na místě projektu. Kromě toho odpovídá za poskytování informací a podpory žadatelům a příjemcům, šíření a využití výsledků projektů a rovněž přispívá k European Knowledge a rozvoji expertízy.

Činnost EACEA podléhá dohledu čtyř generálních ředitelství: Vzdělávání, mládež, sport a kultura (EAC), Komunikační sítě, obsah a technologie (CONNECT), Migrace a vnitřní věci (HOME) a Generální ředitelství pro evropskou civilní ochranu a operace humanitární pomoci (ECHO). Právní, finanční a další dokumenty týkající se EACEA lze nalézt v jejím registru dokumentů. Organizační struktura sestává z deseti operačních a tří organizačních jednotek.

V období od ledna 2014 zodpovídá EACEA za následující programy (programy z období 2007-2013 lze nalézt zde):

Kontaktovat vedení EACEA je možné zde, o možnosti návštěv podrobněji zde.

Related Podobná hesla