Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

 In

Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (EMPL) je orgán Evropské komise odpovědný za politiku týkající se zaměstnanosti, sociálních věcí, dovedností, pracovní mobility a souvisejících finančních programů EU. Činnost generálního ředitelství řídí komisař, věcné zaměření tak odpovídá jemu svěřené agendě.

Odpovědnost za politiku v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování je sdílená mezi Evropskou unií a jejími členskými zeměmi. Evropská komise koordinuje a monitoruje národní politiky, podporuje sdílení dobré praxe v oblastech jako zaměstnanost, chudoba, sociální vyloučení a penzijní systém a vytváří zákony a monitoruje jejich zavádění v oblastech jako práva v zaměstnání a koordinace systému sociálního zabezpečení.

Pracovní program a přehled plánovaných výstupů Evropské komise lze najít zde, strategii a cíle generálního ředitelství pro období 2016 až 2020 zde, předpokládané výstupy útvaru a jeho aktivity a zdroje na daný rok zde, výroční zprávu o činnosti obsahující přehled dosažených výsledků a čerpaných zdrojů v daném roce zde.

Další informace

Related Podobná hesla