Generální ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu

 In

Generální ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu 

Generální ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu (EAC) je orgán Evropské komise odpovědný za politiku v oblasti vzdělávání, mládeže, sportu, kultury a jazyků. Činnost generálního ředitelství řídí komisař, věcné zaměření tak odpovídá jemu svěřené agendě. 

V rámci realizace stanovených cílů podporuje EAC řadu projektů a programů, z nichž jsou nejvýznamnější rámcový program pro podporu kultury a audiovizuální oblasti Kreativní Evropa a program na podporu výměnných studijních pobytů Erasmus+

Pracovní program a přehled plánovaných výstupů Evropské komise lze najít zde, strategii a cíle generálního ředitelství pro období 2016 až 2020 zde, předpokládané výstupy útvaru a jeho aktivity a zdroje na daný rok zde, výroční zprávu o činnosti obsahující přehled dosažených výsledků a čerpaných zdrojů v daném roce zde, rozpočet na určité politiky a programy financování na daný rok zde

Další informace 

Related Podobná hesla