0

Evropský komisař pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež

Evropský komisař pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež je člen Evropské komise...

0

Monitor vzdělávání a odborné přípravy

Evropská komise vydává zprávu Monitor vzdělávání a odborné přípravy, která obsahuje mezinárodní srovnání a analýzu situace jednotlivých zemí.

0

Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport 

Za oblasti politiky pokryté Radou pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport (EYCS) zodpovídají členské země, rolí EU...

0

Generální ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu

Generální ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu (EAC) je orgán Evropské komise odpovědný za politiku v oblasti ...

0

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), plně funkční od ledna 2006, je odpovědná za řízení ...

0

Politika EU v oblasti podpory podnikatelských kompetencí ve vzdělávání

Podnikatelské kompetence patří k základním dovednostem, jež je třeba poskytovat v rámci celoživotního učení.

0

Mezinárodní spolupráce a dialog v politice EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

Kromě silného mezinárodního zaměření programu Erasmus+ má Evropská komise aktivní politiku spolupráce v oblasti vzdělávání ...