Články

Výzkum závislostí demografického vývoje a priorit dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol do roku 2010, Ondřej Svatoň

Porovnání studijních programů učitelství pro druhý stupeň základní školy a učitelství pro střední školy na pedagogických fakultách v České republice, Jindra Lisalová

Efektívnosť novej koncepcie doplňujúceho pedagogického štúdia, Ivan Turek, Roman Hrmo

Akreditace a hodnocení kvality, Helena Šebková, Eva Münsterová

Zprávy

Akademické centrum studentských aktivit

33. mezinárodní sympozium IGIP, J. Měřička

Výuka informatiky na Vysoké škole hotelové v Praze 8, J. Chromý

Vznik a vývoj neuniverzitního vysokoškolského vzdělávání v Rakousku, Z. Caha

Cena Praemium Bohemiae

Senioři studovali ve virtuální škole, G. Chvátalová

Odborný seminář a soutěž elearning 2004, J. Motyková, H. Zlámalová

SCHOLA04, J. Lisalová

Konference v Brně, J. Baštová

Konference „Acid Rain 2005″, J. Dlouhý

Vysoké učení technické v Brně oslavilo 105. výročí vzniku, Igor Maukš

ZE Západočeské univerzity v Plzni, Jarmila Smazalová

Inženýrská pedagogika – historie, současnost a perspektivy, A. Vališová, J. Měřička

Úloha sociologie ve studijním plánu architekta a stavebního inženýra, K. Schmeidler

Vysoké školy 1990 – 2005

Prof. RNDr. M. Černohorský, CSc., Vladimír Roskovec

Očima studentů

Role a motivace studenta, P. Obrdlík

Diskuse na aktuální téma

Distanční vzdělávání na vysokých školách

Vědeckovýzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Jana Burešová

Katedra přírodních věd Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Jaroslava Vráblíková

Vogtländische Fachhochschule Plauen, Drahomíra Kraťková

Kdo je kdo

Guy Neave

Dokumenty do vaší databanky

Změna zákona o vysokých školách

Akademie věd České republiky

Počty studentů na českých vysokých školách v akademickém roce 2003/2004 v krajích

Studie

Přístupy k placení školného (komparativní studie), Libor Nováček

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa


mapa-adresa-csvs

Sledujte nás


Facebook-f


Linkedin


Youtube