Editorial

Vážení čtenáři, vážené čtenářky,

přinášíme vám v tomto roce poslední vydání časopisu Aula, pro které jsme se rozhodli zvolit formu dvojčísla. Oblasti výzkumu vysokého školství je u nás věnováno stále relativně málo prostoru, čemuž odpovídá i množství kvalitních a původních vědeckých statí, které každý rok vznikají. 

Rozhodli jsme se proto dát přednost kvalitě a spojit letošní dvě poslední čísla do jednoho. Čtenářky a čtenáři tím ale nepřijdou o celou řadu dalších zajímavých informací, podnětů do diskuse i zpráv o dění v oboru. 

Přinášíme dvě původní studie k tématům u nás dosud nepříliš sledovaným. Následují zprávy z probíhajících výzkumů, které informují o průběhu výzkumů a jejich dílčích výsledcích, a řada dalších zpráv o zajímavých projektech a akcích v oblasti vysokého školství. Rubrika Diskuse tentokrát přináší příspěvky k dílčím problémům vysokoškolské i vědní politiky a rozsáhlejší text, který chápeme spíše jako výzvu do diskuse. Ale o tom více v úvodníku k němu. 

Pro příští ročník vám můžeme slíbit novou podobu časopisu, která bude více odpovídat jeho současným cílům i čtenářským očekáváním tak, jak je od vás zaznamenáváme. Doufáme, že se vám budou líbit novinky ohledně periodicity, distribuce i grafické podoby, se kterými vás seznámíme v příštím čísle, a zachováte nám svou přízeň.

Za redakční kruh
zástupce šéfredaktorky
Karel Šima

Články

Zprávy z výzkumu

Diskuse

Recenze

Zprávy

Recenzenti článků za rok 2011

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa