Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v tomto čísle jsme se rozhodli uveřejnit tři texty, které se vymykají žánrům, na něž jste v AULE zvyklí. Jejich společným rysem je to, že reagují na velmi aktuální témata týkající se vysokého školství a přinášejí vlastní názorový pohled. Proto jsme se rozhodli znovuoživit rubriku Diskuse a nabídnout vám je jako podnět k zamyšlení a, jak doufáme, i k písemné reakci. 

Nejaktuálnější příspěvek je pokus přímo „v centru dění“ promýšlet v širším kontextu roli profesora a smysl dnešní univerzity; jedná se o projev prof. Davida Storcha přednesený u příležitosti jmenování profesorů 25. 6. 2013. Druhý text přináší velmi závažné otázky po tom, co je kvalita vysokého školství, a autoři Aleš Nosek a Alois Fiala v něm nabízejí určitou, jistě nikoliv všeobecně přijímanou představu o rozvíjení kvality ve vysokoškolském sektoru. Na konec jsme zařadili krátký esej prof. Miroslava Okrouhlíka, který se v něm z osobní zkušenosti a v mnoha překvapivých souvislostech zamýšlí nad tím, co by mělo být cílem technického vzdělávání a jak reagovat na velkou změnu studentské populace, kterou přinesla masifikace vysokého školství u nás v posledních dvaceti letech.

Doufáme, že u vás alespoň některý ze tří textů vyvolá ať již souhlasné nebo nesouhlasné reakce, a především budeme velmi rádi, když nám tyto reakce poskytnete k otištění v příštích číslech AULY. Těšíme se proto na vaše příspěvky do diskuse k těmto aktuálním otázkám, které si bezpochyby vyžadují další strukturované a argumentačně podložené promýšlení.

Karel Šima

Studie

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa