Úvodem

Články

„Dobrý učitel“ technických předmětů z pohledu studentů ČVUT v Praze, Dana Dobrovská

Průzkum výuky ICT a multimédií při přípravě budoucích pedagogů, Jindra Lisalová

Uplatnění absolventů ČVUT v Praze na trhu práce, Jana Šafránková

Ze Západočeské univerzity v Plzni 50. výročí založení knihovny Fakulty pedagogické, Jarmila Smazalová

17. Mezinárodní letní jazyková škola ve dnech 10.–28. 7. 2006

Společný semestrální kurz studentů ekonomie Západočeské univerzity v Plzni a Marquette University, Milwaukee, USA, Hana Rendlová

Průmysl a školy: spojité nádoby, Aleš Vlk

Bílá kniha po pěti letech – a co bude dál?, Jana Hrubá

Akreditace vysokoškolského technického studia v Turecku, Alena Vališová, Jiří Měřička

Centrum pedagogického výzkumu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Josef Maňák

Konference Orbis Pictus, Jarmila Baštová

Informace o stavu soukromého vysokého školství v roce 2004, Pavel Němec, Aleš Vlk

GAUDEAMUS 2005. Výsledky sociologického šetření, Libor Nováček, Marcela Šmídová, Marek Melichar

Kurz vysokoškolské pedagogiky pro akademické pracovníky vysokých škol z pohledu jeho absolventů, Vladimír Kopřiva, Milena Bušová

IV. otevřená konference SKAV, Drahomíra Kraťková

Poetika programu – program poetiky, Stanislava Fedrová, Veronika Kratochvílová

3. studentská vědecká konference Ústavu zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Markéta Moravcová, Světlana Beránková

Projekt OECD „Thematic Review of Tertiary Education“, Vladimír Roskovec

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa