0

Monitor vzdělávání a odborné přípravy

Evropská komise vydává zprávu Monitor vzdělávání a odborné přípravy, která obsahuje mezinárodní srovnání a analýzu situace jednotlivých zemí.

0

Realizace projektů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

Odborné vzdělávání a příprava jsou klíčovým prvkem systémů celoživotního učení, v jehož rámci občané získávají ...