Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou první letošní číslo časopisu AULA ve zcela nové podobě. Po zkušenostech minulých let jsme přistoupili k některým změnám, které, jak doufáme, přispějí k tomu, aby byl náš časopis vnímán jako standardní vědecký časopis a i jako zdroj zajímavých a inspirativních informací z oboru. 

Po obsahové stránce chceme nadále držet vysokou úroveň výzkumných studií, přinášet podnětné a poučené diskuse k zásadním otázkám vysokoškolské politiky a v neposlední řadě poskytovat pokud možno kompletní informace o dění v našem oboru u nás a v nejdůležitějších tématech i v zahraničí. Potud se nic nemění. 

Velkou změnou však je nová grafická podoba, která snad bude čtenářsky přívětivější a odpovídá současnému standardu vědeckých časopisů. Druhou změnou je změna periodicity ze čtvrtletní na pololetní. Jsme přesvědčeni, a naše dosavadní zkušenost to potvrzuje, že množství kvalitních původních výzkumných studií v oblasti našeho zájmu není v České republice více, než právě do dvou čísel ročně. Nad tento rámec pak chceme iniciovat monotematická čísla (nebo odpovídat na jejich nabídku) v podobě, jak jste se s ní mohli setkat již v minulém roce. 

Musíme přiznat, že k těmto změnám nás vedla také současná finanční situace, která vydávání takto specializovaných odborných časopisů není příliš nakloněna. A v této souvislosti musíme dodat i nemilou zprávu, že jsme byli nuceni přistoupit ke standardnímu zpoplatnění časopisu. Věříme, že částka vynaložená na koupi našeho časopisu se vám, čtenářům a čtenářkám, bohatě vrátí v jeho kvalitním obsahu a zpracování. Samozřejmě je na vašem rozhodnutí, zda nám zůstanete věrní a budete nadále našimi příznivci. Toto první nové číslo vám poskytujeme zdarma a přikládáme objednávku, kde můžete specifikovat vaše preference předplatného.

Velmi stojíme o vaše názory a připomínky k nové podobě časopisu i o náměty na zlepšení a obohacení obsahu. Předem za ně děkujeme.
Za sebe vám přeji mnoho zajímavých čtenářských zážitků s prvním číslem časopisu Aula v nové podobě a, jak doufám, i s budoucími čísly a ročníky, které pro vás připravujeme. Principium omnis rei maxima pars!

Za redakční kruh
zástupce šéfredaktorky
Karel Šima

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa