Editorial

V loňském roce uběhlo deset let od startu Boloňského procesu, který významně zasáhl téměř do všech aspektů vysokého školství v řadě zemí – a v České republice tomu nebylo jinak. Výročí bylo příležitostí bilancovat, oslavovat, ale také kriticky reflektovat důsledky změn, které Boloňský proces přinesl. Redakční kruh se proto rozhodl věnovat první letošní číslo právě tématům spojeným s reflexí Boloňského procesu jako celku, a zvláště jeho hlavnímu pilíři – strukturovanému studiu.

Monotematické číslo tak obsahuje jednu vědeckou studii, která nahlíží problém strukturovaného studia z dosud opomíjeného úhlu, totiž z pohledu fází socializace studujících. Dále zařazujeme příspěvky vzešlé z veřejné debaty k tématu strukturovaného studia, kterou pořádalo Centrum pro studium vysokého školství spolu s Fakultou humanitních studií UK v prosinci 2010. Diskusní příspěvky panelistů, kteří mají všichni bohaté zkušenosti se zaváděním strukturovaného studia, jsou doplněny shrnutím následné debaty. Jak se ukázalo, přechod na strukturované studium představuje pro vysoké školy nejen výzvu k proměně přístupu k vysokoškolskému vzdělávání, ale také stále vyvolává obavy z formalizace, byrokratizace a technicistního přístupu (nejen) ke strukturaci studia. 

Naším cílem však bylo také reflektovat diskuse, které proběhly k tématu Boloňského procesu v zahraničí. Proto jsme zařadili dvě recenze zahraničních publikací, převážně kriticky hodnotících nejen implementaci Boloňského procesu, ale současné vysokoškolské reformy obecně. Do čísla jsme dále zařadili novou rubriku Zprávy z výzkumu, která je představena na začátku tohoto oddílu, a několik dalších příspěvků, které se již netýkají hlavního tématu čísla. 

Doufáme, že publikované texty přinesou nejen zasvěcený pohled bilancující deset let změn spojených s Boloňským procesem, ale že také českému čtenáři přiblíží možné kritické náhledy na jeho předpoklady a výsledky, jež nezbytně patří ke každému bilancování a jimž se přitom dosud v českém kontextu nevěnovala dostatečně systematická a poučená pozornost.

Za redakční kruh
zástupce šéfredaktorky
Karel Šima

Články

Diskuse - Boloňský proces

Knižní recenze - Boloňský proces

Zprávy z výzkumu

Editorial

Hodnocení e-learningu studenty SVŠES, Milan Hála, Jarmila Helmanová, Karel Helman

Knižní recenze

Zprávy

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa