Mezinárodní výzkum EUROSTUDENT se týká sociálně-ekonomické dimenze života studentů v Evropě. Předmětem výzkumu, který se opakuje každé tři až čtyři roky jsou tak například otázky zaměřené na finanční zabezpečení studia, bydlení, zkušenosti se zahraniční mobilitou i spokojenost s výběrem studijního programu. Výsledky výzkumu EUROSTUDENT jsou podstatné nejen z hlediska pohledu na jednotlivá výzkumná témata, ale také proto, že umožňují i široké srovnání v čase a tím i identifikaci trendů, které se týkají studentů a jejich zázemí.

V roce 2019 proběhlo sedmé kolo mezinárodního výzkumu. Této vlny se zúčastnilo 28 evropských zemí včetně České republiky. Studentky a studenti bakalářských a magisterských studijních programů byli prostřednictvím svých vysokých škol osloveni formou on-line dotazníku.

Na základě získaných dat byly napsány 4 tematické studie zaměřené na netradiční studující, time management během studia, jazykovou připravenost a na práci během studia. K dispozici je jednoduchá interaktivní aplikace, kde můžete v přehledné grafické podobě najít výsledky českého šetření. 

V sekci výstupy z projektu naleznete také výsledky předchozí vlny EUROSTUDENT VI.

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa