0

Realizace projektů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

Odborné vzdělávání a příprava jsou klíčovým prvkem systémů celoživotního učení, v jehož rámci občané získávají ...