Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou první letošní číslo časopisu AULA a již třetí číslo v nové grafické a obsahové podobě. Doufáme, že vás opět zaujme zajímavý a kvalitní obsah po stránce odborné i praktické. 

V tomto čísle se nám sešly čtyři studie, které se zabývají tématy dnes velmi aktuálními. Problémy žebříčků vysokých škol a otázky spojené s rolí studujících, ať již ve vzdělávacím procesu nebo v rámci řízení vysokých škol, jsou dnes předmětem mnohých debat, které bezpochyby budou nadále pokračovat. V uplynulém roce vyšlo v České republice několik důležitých knih v oblasti naší specializace, a proto jsme v tomto čísle dali zvláštní zřetel recenzní rubrice a podařilo se nám do ní získat řadu kvalitních recenzí. Obzvláště nás těší paralelní recenze na tři knihy z oblasti vysokoškolské pedagogicky, která se v posledních dvaceti letech u nás stala oblastí ne-li neznámou, tak alespoň praktikovanou velmi omezeně. Dalšími dvěma paralelními recenzemi bychom chtěli přispět mimo jiné k aktuální debatám, které v současnosti probíhají mezi odborníky i širší veřejností, a to o inkluzivním vzdělávání a o povaze tzv. normalizace a dobovém vysokém školství. Doufáme také, že vás zaujmou zprávy z domácích i mezinárodních konferencí a krátké představení právě probíhající přípravy velké ministerské Strategie vzdělávání 2020.

Závěrem vám musím za celý tým časopisu AULA poděkovat za vaši přízeň i v těchto překotných časech, kdy na jednu stranu roste všude počet odborných periodik a na stranu druhou současné hodnocení a financování vědy velmi omezuje finanční možnosti institucí typu Centra pro studium vysokého školství. Bojujeme o další existenci časopisu a doufáme, že se nám podaří přežít, a současně udržet odpovídající kvalitu obsahu, která nebude dotčena dnes všudypřítomným trendem pod heslem „publish or perish“.

Za redakční kruh
zástupce šéfredaktorky
Karel Šima

Studie

Zprávy z výzkumů

Recenze

Vladimír Adámek: Financování veřejných vysokých škol; Helena Vomáčková, Marta Žambochová, Kamila Tišlerová: Současné ekonomické křižovatky českých vysokých škol, Ivana Kraftová

Libuše Podlahová a kolektiv: Didaktika pro vysokoškolské učitele. Vybrané kapitoly; Lucie Rohlíková, Jana Vejvodová: Vyučovací metody na vysoké škole. Praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia; Milan Slavík a kolektiv: Vysokoškolská pedagogika. Pro odborné vzdělávaní, Ľudmila Adamová

Libuše Podlahová a kolektiv: Didaktika pro vysokoškolské učitele. Vybrané kapitoly; Lucie Rohlíková, Jana Vejvodová: Vyučovací metody na vysoké škole. Praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia; Milan Slavík a kolektiv: Vysokoškolská pedagogika. Pro odborné vzdělávaní, Jaroslava Vašutová

Lea Květoňová, Iva Strnadová, Vanda Hájková: Cesty k inkluzi, Libor Novosad

Lea Květoňová, Iva Strnadová, Vanda Hájková: Cesty k inkluzi, Lenka Krhutová

Jakub Jareš, Matěj Spurný, Katka Volná a kol.: Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti Filozofické fakulty UK v období normalizace, Lukáš Fasora

Jakub Jareš, Matěj Spurný, Katka Volná a kol.: Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti Filozofické fakulty UK v období normalizace, Hana Zimmerhaklová

Tereza Stöckelová: Nebezpečné známosti. O vztahu sociálních věd a společnosti, Zuzana Hloušková

Zprávy

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa