Proč se OSVČ může vyplatit stážista?

Z přijmutí stážisty můžete velmi profitovat. Může vám přinést inovativní zlepšení do zaběhnutých postupů. Benefitem může být i získání kvalitního zaměstnance, kteří se dnes na pracovním trhu těžko shánějí.

Najmout si stážistu může vašemu podnikání pomoci, ať už jste OSVČ, začínající start-up nebo malá zavedená firma. Vyplatit se vám může například ve chvíli, kdy pociťujete, že už sami na sebe nakládáte příliš mnoho úkolů a je obtížné získat nového zaměstnance na pracovním trhu. Stáž je příležitostí, jak se důkladně seznámit s potencionálním zaměstnancem a oboustranně poznat, zda se jedná o perspektivní vztah.

Mentoring

Pokud si stážistu kvalitně zaškolíte, můžete na něj delegovat úkoly, které nevyžadují vaši přímou účast a dozor, a můžete se věnovat záležitostem, které se bez vás neobejdou. Na začátku může sice taková práce vyžadovat časovou investici, ale pokud bude vaše spolupráce fungovat, získáte tím kvalitního tvárného zaměstnance.

Práce se stážisty ale může mít i obohacující efekt pro váš další osobnostní růst. Pravidelný kontakt vám může pomoci zdokonalit mentorské dovednosti a schopnost předávat svoje myšlenky dalším lidem tak, aby byly pochopitelné a srozumitelné. Nabízí vám také možnost zdokonalit komunikační dovednosti, naučit se dávat kvalitní zpětnou vazbu, což bývá časté slabé místo řady lidí.

V neposlední řadě ale může stážista svými zkušenostmi obohatit i vás. Když naberete stážistu, můžete zjistit, že například umí pracovat s různými typy programů, které vy sami neovládáte a dost možná o nich ani nevíte. Stážista vám může také předat aktuální teoretické poznatky, které můžete využít pro zkvalitnění svých služeb a výrobků. Může vám také přinést neotřelý pohled na vaši zaběhlou praxi.

Stážistu je možné přijmout též k tomu, abyste lépe pochopili trh, na který svými produkty a službami cílíte. Za takovým účelem se doporučuje najmout si stážistu, který je reprezentantem vaší cílové skupiny. Díky pravidelnému setkávání můžete snáze pochopit, jaké priority a zájmy vaše cílová skupina má, získáte možnost širšího pochopení trhu v dalších souvislostech a můžete díky tomu lépe zacílit na své zákazníky

Jak na to?

Pokud chcete posílit svoje mentorské dovednosti, nemusíte na to být sami. Pomoci vám může online kurz MentorTrain  který vznikl z programu Erasmus a je všem zájemcům k dispozici bezplatně. Kurz vám pomůže pochopit, jak si můžete stážistu najít ve spolupráci s vysokými či vyššími odbornými školami. Provede vás všemi fázemi kvalitní stáže. Získáte tak poměrně rychle systematický přehled, jak má probíhat kvalitní stáž.

Najmout si stážistu může být pro řadu OSVČ nebo malých firem zajímavá příležitost, kterou ale nemusí umět dobře uchopit. I proto vznikl projekt MentorTrain, který si dává za cíl pomoci zájemcům s tím, aby si s celou situací uměli poradit tak, aby byla přínosem pro všechny strany.

Online kurz můžete absolvovat celý, ale i jen jeho vybrané části. Naučíte se například, jak zkonstruovat samotnou stáž, aby byla k užitku vám i stážistovi, jak připravit pracovní prostředí, aby vše fungovalo, a jak stážistu efektivně zaškolit, aby věděl, jaké jsou jeho povinnosti, jak bude jeho práce fungovat a co se od něj očekává. Kurz nabízí i návod, jak se naučit dávat kvalitní zpětnou vazbu. Naučíte se tak, jak stážistovi sdělit, jak jste s jeho prací spokojeni, co je potřeba změnit a jakou formou, a to tak, aby došlo k vzájemnému pochopení. Cílem je, aby byl stážista ku prospěchu vašeho podnikání, a aby získal cenné rady a zkušenosti do budoucna. Naučíte se, jak prioritizovat nutné úkoly, abyste měli možnost část z nich delegovat právě na stážistu, a vy jste měli možnost věnovat se stěžejním úkolům. Kromě toho kurz obsahuje také pasáž týkající se povinné legislativy, kterou musíte při najímání stážistů znát. MentorTrain vás celým procesem vybírání a najímání stážisty provede a poskytne vám cenné tipy, jak celou spolupráci vést a kam ji směřovat.

Projekt je financován Evropskou unií v rámci programu Erasmus+ KA2. Jeho účelem je podpora podnikatelů, kteří chtějí rozvíjet a zdokonalit svoje mentorské schopnosti. Jde o veřejnou službu, která je bezplatně k dispozici všem, kteří o ni mají zájem. Kurz najdete na webu https://www.mentortrain.eu/.

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa