Editorial

Toto zvláštní číslo časopisu Aula je věnováno konferenci „Vysoké školství a česká společnost v minulých 100 letech a jak dál“, kterou uspořádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. Konference, zčásti oslavná, zčásti reflektující a především rozhlížející se kam dál, se konala 1. listopadu 2018 v Národní technické knihovně v Praze a účastnilo se jí více než 200 pracovníků a studentů vysokých škol, MŠMT a zaměstnaneckých organizací z ČR. (…)

Konferencí to ovšem jen začalo. Věříme, že soustředěná snaha expertů dokáže připravit zřetelné obrysy toho, kam by mělo české vysoké školství směřovat a jak. Pod značkou 100+ se chceme i nadále aktivně podílet na debatě o dalším rozvoji vysokého školství a chystáme navazující akce. Rádi bychom Vás k této spolupráci přizvali a společně budovali komunitu, která bude pomáhat posouvat naše vysoké školství k vyšší kvalitě a atraktivitě a posilovat jeho postavení ve společnosti.

Radim Ryška

ředitel Centra pro studium vysokého školství, v.v.i.

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa