CALL FOR PAPERS: Vysokoškolské poradenství 2023: aktéři, výzvy, inovace

Tematické číslo časopisu „AULA – revue pro vysokoškolskou a vědní politiku“ o vysokoškolském poradenství

Je v zájmu jednotlivých škol, aby nastavení standardů poradenské praxe, personálního obsazení center a jejich finančnímu zajištění věnovaly zvýšenou pozornost. Pouze za tohoto předpokladu budou v budoucnosti schopny dostát svým vzdělávacím cílům.“

                                                            Filip Bláha, Vysokoškolské poradenství v ČR. Mezi strategií a realitou, Praha 2022.

Časopis AULA chystá speciální číslo na téma, kterému se v současné době v českém vysokoškolském prostředí věnuje stále větší pozornost. Zájem o vysokoškolské poradenství se v českém kontextu bezpochyby zvýšil v souvislosti s dopady covidové distanční výuky, a to zejména v oblasti psychického zdraví studujících i akademických pracovníků. Nicméně jeho obecný vzestup lze pozorovat již dříve: vysoké školství je masifikované a studenti jsou velmi různorodí z hlediska svých vzdělávacích, psychologických ale třeba i kariérních potřeb. Studijní poradenství, včetně podpory v oblasti psychického zdraví, je chápáno i jako jeden z možných nástrojů, jak snížit vysokou míru neúspěšných studentů nebo usnadnit přechod ze střední na vysokou školu. Kromě jiného dobře nastavené vysokoškolské poradenství má zásadní podíl na zajišťování kvality studia jednotlivých vysokých škol.

Do speciálního čísla AULY budeme přijímat texty pro recenzované studie i představení příkladů poradenské praxe – tzv. best practice. Výběr témat není omezen, může jít například o následující oblasti, které jsou ve vysokoškolském prostředí aktuálně diskutovány: 

  • Právní zakotvení poradenství na vysokých školách
  • Financování poradenství a jeho (ne)stabilita
  • Personální kapacity
  • Studenti radí studentům
  • Psychologické poradenství a jeho výzvy
  • Kariérní poradenství
  • Online poradenství.

Jde nám nejen o kritické a analytické zachycení české praxe, ale také o zprostředkování zahraničních zkušeností a mezinárodních srovnání.

Příspěvky budou přijímány v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Krátké anotace příspěvků v maximálním rozsahu jedné normostrany zasílejte na aula@csvs.cz nejpozději do 22. května 2023.

Pokyny pro autory naleznete na stránce časopisu https://www.csvs.cz/aula/. Pro představení příkladů poradenské praxe se počítá s max. délkou 6.000 znaků včetně mezer.

 

Výzkumné aktuality z oblasti poradenství najdete průběžně na naší stránce https://poradenstvi.csvs.cz/.

poradenství
Zdroj: https://www.pexels.com/

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa