Vysoké školství v programovém prohlášení nové slovenské vlády

Slovenský parlament (Národní rada Slovenské republiky) v těchto dnech projednává programové prohlášení nové vlády staronového premiéra Roberta Fica, kterou tvoří tři politické subjekty: SMER-SD, HLAS-SD a SNS (Slovenská národní strana). Dokument obsahuje i několik pasáží věnovaných vysokoškolskému vzdělání a vládním prioritám v této oblasti.

Ficova vláda se v poněkud vágní formulaci především zavazuje „vytvářet podmínky pro kontinuální zvyšování kvality a atraktivnosti slovenského vysokého školství.“ Je si vědoma, že „atraktivnost vysokoškolského vzdělávání na Slovensku ovlivňuje i kvalita prostor a infrastruktury vysokých škol“, a proto je připravena zahájit „program cílené podpory, která pomůže vytvářet kultivované, inkluzivní a atraktivní prostředí pro výuku, ubytování a sociální vyžití studentů a zaměstnanců vysokých škol.“ Další ze spíše obecných pasáží je ta, která zmiňuje zohlednění úlohy vysokých škol jako „důležitých poskytovatelů celoživotního vzdělávání, kteří pomáhají adaptaci na měnící se společenské, ekonomické a technologické prostředí.“

Současně se nová vláda zavazuje zvýšit počet studentů/tek pocházejících ze Slovenska ve vybraných studijních programech a oborech, přičemž explicitně jmenuje pouze obory lékařské, a také v profesních studijních programech, u nichž chce vytvořit „příznivější prostředí pro propojení vzdělávání s praxí a potřebami trhu práce“.

Dalším z oborů, které dokument explicitně zmiňuje, je pedagogika. V této oblasti se vláda zavazuje „spolupracovat s vysokými školami na změně obsahu vzdělávání a podpoře aplikovaného pedagogického výzkumu na vysokých školách a fakultách, které připravují budoucí učitele. Cílem je přilákat do učitelského povolání nové talenty a předejít budoucímu kritickému nedostatku pedagogů v regionálním školství.“

Nejde však pouze o výše zmíněné slovenské studenty/tky. Vláda plánuje přijmout taková opatření, která mají vést ke zvýšení počtu zahraničních učitelů/ek, výzkumníků/ic i studentů/tek, a to zejména na druhém a třetím, tedy doktorském stupni studia. „Jejich součástí bude podpora spolupráce, společných projektů a studijních programů s kvalitními zahraničními školami a zjednodušení režimu uznávání dokladů o kvalifikaci a vzdělání,“ uvádí se v programovém prohlášení. Pokud se jedná právě o doktorské studium, Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu SR (které počínaje Novým rokem přijde o agentu sportu, která bude přesunuta na nové Ministerstvo cestovního ruchu a sportu SR) „připraví strategii rozvoje doktorského studia, aby bylo atraktivnější pro talenty. Cílem je zlepšit postavení doktorandů a podmínky pro mladé výzkumníky včetně podpory rozvoje jejich akademických a praktických dovedností.“

Co se týče prvního stupně studia, vláda reflektuje nutnost zlepšit uplatnitelnost absolventů/tek s bakalářským titulem, a to prostřednictvím změny kvalifikačních požadavků a pravidel odměňování pracovníků ve státní a veřejné službě.

Vláda ambiciózně v době vysoce schodkového rozpočtu kromě jiných ekonomicky náročných projektů (včetně masivního investování do infrastruktury a značného rozšiřování státního aparátu) plánuje zajistit růst financování vysokých škol, výzkumu a vývoje, aby se Slovensko přibližovalo k průměru EU. Vyšší podporu by měl podle tvůrců programového prohlášení doprovázet „tlak na kvalitu a výsledky podle mezinárodních kritérií a dopadu na společnost.“ Důležitou, byť nepříliš na první pohled výraznou, je zmínka o novém zákonu o vysokých školách, který by měl reflektovat důraz na modernizaci, diverzifikaci a kvalitu vzdělávání podpořený zvyšováním podílu výkonnostních smluv na financování.

Ministerstvo rovněž ve spolupráci s dalšími resorty chce zefektivnit čerpání fondů EU v oblasti vzdělávání a výzkumu a zajistit efektivní a účelnou implementaci cílů a projektů z Plánu obnovy a odolnosti. „Součástí lepšího čerpání evropských fondů bude jejich nasměrování na rozvoj kvalitního vzdělávání, vědy a propojení vysokých škol a výzkumných institucí s potřebami společnosti,“ konstatuje jedna z mnoha obecných formulací programového prohlášení.

                                                                                                                                                                                                                                                  Marián Sekerák

Parlament SR
Zdroj: https://pixabay.com/cs/photos/bratislava-slovensko-parlament-1569401/

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa