Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Centra pro studium vysokého školství, v.v.i.

Rada Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky pracoviště.

Požadavky:

  • splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4) – (6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;

  • magisterské vysokoškolské vzdělání v oblasti společenských nebo humanitních věd; vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace je výhodou;

  • výsledky tvůrčí vědecké činnosti v oblasti výzkumu vysokého školství publikované v domácích i zahraničních periodicích či publikacích;

  • prokazatelné manažerské dovednosti a zkušenost s vedením týmu;

  • zkušenosti s přípravou a řízením národních i mezinárodních projektů;

  • anglický jazyk na úrovni C1 SERR;

  • morální bezúhonnost.

Součástí přihlášky musí být představení rozvoje CSVŠ, v.v.i. na roky 2023-27 a kroky vedoucí k realizaci této vize v rozsahu min. 5 stran.

Přihlášky se stručným strukturovaným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací a představením rozvoje CSVŠ ve formátu .pdf zasílejte emailem na adresu csvs@csvs.cz nejpozději do 30. 9. 2022.

https://www.pexels.com/photo/pile-of-books-159866/
Zdroj: https://www.pexels.com/photo/pile-of-books-159866/

Funkční období je pětileté, s předpokládaným datem nástupu od 1. 1. 2023.

Text výběrového řízení je ke stažení zde.

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa