Nová éra výuky: Virtuální realita proniká do vzdělávacích procesů

Celý text je zveřejněn v časopise AULA.

Virtuální realita se stává stále více populární a využívá se v různých oblastech, včetně vzdělávání. Díky své schopnosti umožnit uživatelům interaktivní a realistické zážitky, se VR stává cenným nástrojem pro vzdělávání, ať už jde o výuku jazyků, historie, vědy nebo medicíny. Vzdělávací instituce po celém světě již začaly experimentovat s využitím virtuální reality jako nového způsobu učení, který může být efektivnější a zábavnější než tradiční metody výuky. Využití VR vzdělávání může přinést řadu výhod, jako jsou například větší zapojení studentů, možnost vytváření různých scénářů a simulací, interaktivitu a individuální přístup k učení. Některé příklady využití VR vzdělávání jsou například virtuální prohlídky historických památek, výukové aplikace pro medicínu, simulace přírodních katastrof pro zlepšení připravenosti a mnoho dalšího.

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa