Dne 22. října 2019 proběhla v Modré posluchárně Univerzity Karlovy konference věnovaná absolventům vysokých škol pořádaná Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i. ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Zaplněnou posluchárnu přivítal náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., prorektor Univerzity Karlovy prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. a ředitel Centra pro studium vysokého školství Ing. Radim Ryška, Ph.D.

S prvním příspěvkem o pilotním šetření EUROGRADUATE vystoupil Dr. Christopher Meng následovaný Ing. Janem Kouckým, Ph.D., připomínajícím kontext národních šetření. 

Čtyři další vystoupení představila vybrané výsledky šetření ABSOLVENT 2018

panelové diskuzi se potom nad některými z nich zamýšleli PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy, prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE, doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., výkonný ředitel think-tanku Idea při CERGE-EI, doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D., rektorka Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Radek Špicar, M. Phil., viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky a RNDr. Věra Šťastná, Ph.D., vedoucí Oddělení analýz a strategií UK. 

Konference byla zakončena prezentacemi a diskuzí na téma sledování absolventů samotnými vysokými školami.

Program konference

Abstrakty příspěvků

Souhrnná zpráva o šetření Absolvent 2018

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa