Anglický název: Identifying barriers in promoting the European Standards and Guidelines for Quality Assurance at institutional level and making recommendations as to how these might be addressed (IBAR)

 

Zajištění kvality výuky a dalších vzdělávacích aktivit je základním úkolem, kterému musí vysoké školy čelit v narůstající konkurenci v národním a mezinárodním prostředí. Přijetí Standardů a směrnic pro zajištění kvality v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání (ESG) v roce 2005 přineslo nový impuls pro výzkum v oblasti politiky zajištění kvality. Do té doby se odpovídající výzkum soustředil na národní úroveň (agentury zajišťující kvalitu ve vysokém školství), nikoli na úroveň institucionální, a postrádal tak kromě jiného též dosah na sekundární vzdělávání.

Projekt IBAR si kladl za cíl zaplnit tuto mezeru v teoretických a empirických znalostech tím, že:

a) identifikuje překážky implementace ESG (Část 1) na institucionální úrovni a poskytne příslušná doporučení pro úpravu této části,

b) určí rozsah, v jakém má implementace Části 1 ESG dopad na vzájemné vztahy mezi středoškolským a vysokoškolským sektorem vzdělávání. 

Plnění cílů bylo založeno na teorii deficitu implementace a bylo provedeno na výzkumném vzorku 28 vysokých škol v 7 evropských zemích (CZ, GB, LV, PT, PL, SK, NL) a na následné srovnávací analýze.

 

Během realizace projektu byly vytvořeny čtyři druhy výstupů:

1) 28 institucionálních případových studií v národních jazycích a v angličtině,

2) 28 srovnávacích analýz včetně dopadu ESG (Část 1) na středoškolské vzdělávání (v angličtině),

3) kniha shrnující výsledky projektu (v angličtině),

4) závěrečná souhrnná zpráva včetně příslušných doporučení (v angličtině).

Tyto výstupy jsou využitelné jako podklady a pomoc při tvorbě politiky v oblasti zabezpečování kvality, s ohledem na usnadnění implementace ESG zejména v oblasti vnitřního zajišťování kvality. Také slouží pro práci v oblasti zajišťování kvality na různých úrovních (na mezinárodní úrovni například pro ENQA a partnery), pro management vysokých škol i pro řídicí pracovníky středních škol, na národní úrovni pro ministerstva školství a komunitu zabývající se výzkumem vysokého školství.

 

Partneři projektu: Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. (řešitel), University of Strathclyde/University of Durham (UK), University of Latvia (LV), Centre for Research in Higher Education Policies (PT),  Warsaw School of Economics (PL), Constantine the Philosopher University in Nitra (SK), University of Twente, Centre for Higher Education Policy Studies (NL)

Podpora projektu: Lifelong Learning Programme

Webové stránky projektu IBAR

Případové studie týkající se jednotlivých vysokých škol zapojených v projektu (celkem 28 studií). Témata: vnitřní systémy hodnocení kvality, kvalita a přístup ke studiu, kvalita a studenti, kvalita a management/řízení, kvalita a partneři, kvalita a akademičtí pracovníci, kvalita a informace a kvalita ve vztahu ke středoškolskému vzdělávání. 

Národní studie o implementaci ESG v každé účastnické zemi.

Metodologické materiály zpracované týmy odborníků IBAR využité pro řešení projektu.

Všechny výše uvedené studie a materiály jsou k dispozici v elektronické podobě v CSVŠ, v.v.i.

V rámci projektu vzniklo doporučení pro revizi ESG, které bylo předloženo EUA a diskutováno v Bruselu s jejími představiteli.

Final Synthesis Report, Kohoutek, J., Land, R., Owen, K. 2014

Drivers and Barriers to Achieving Quality in Higher Education, Eggins, H. (ed.). Rotterdam: Sense Publishers, 2014

Využití evropských standardů pro zajištění kvality na českých vysokých školách, Šebková, H., Beneš, J., Roskovec, V. Vyšehrad, 2013

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa