Společensko-politické trendy ve švédském vysokém školství v období 1945 – 2020

Zpráva z  připravovaného čísla AULY č. 30/2022.

Při výzkumu vysokého školství je nezbytné věnovat pozornost jak dílčím tématům a případovým studiím, které umožní detailní zkoumání dané problematiky, tak i dlouhodobým trendům na úrovni celého systému vysokého školství, které poskytnou potřebný rámec a kontext pro studie zaměřené na úžeji vymezená témata. Takový rámec poskytuje například studie Mikaela Börjessona a Tobiase Dalberga (2021), která se zaměřuje na vývoj švédského vysokého školství v období 1945 až 2020 s důrazem na jeho expanzi.

Předmětem studie je vývoj vysokého školství ve Švédsku ve čtyřech hlavních oblastech:
(1) transformace sociálního státu a ekonomiky v širokém smyslu, které ovlivňují podmínky pro tvorbu vysokoškolské politiky, (2) politiky přímo zaměřené na přebudování systému vysokého školství, (3) rozsah, složení a strukturální vztahy mezi částmi vysokoškolského systému a (4) způsob, jakým společenské skupiny systém využívaly (z hlediska třídy a genderu).

Zprávu můžete stáhnout zde.

knihovna
Ilustrační foto, Zdroj: https://www.pexels.com

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa