Diskusní setkání "Strukturované studium: kam jsme došli a jak dál?"

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. v letošním roce slaví 30 let působení v oblasti vysokoškolského výzkumu. K této příležitosti připravujeme na první polovinu června diskusní setkání na téma Strukturované studium: kam jsme došli a jak dál? 

Strukturované studium (a jeho souvislosti) jako jeden z výsledků Boloňského procesu patří do portfolia výzkumných témat CSVŠ, a proto se mu chceme věnovat i tímto způsobem. Půjde o setkání představitelů vysokých škol, kteří budou prezentovat reflexi zkušenosti se strukturovaným studiem: jak vypadalo jeho zavádění, pochopili jsme ho dobře a jak je vnímáno dnes? A bude tento třístupňový systém vyhovovat například v souvislosti se stále důležitější rolí vysokých škol jako center celoživotního vzdělávání?

30 let CSVŠ

Součástí setkání budou krátké prezentace a panelová diskuse. Přesný termín, obsazení a program brzy uveřejníme.

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa