Studujete v doktorském studiu na české vysoké škole? Zúčastněte se národního šetření DOKTORANDI 2021

Vážení Ph.D. studenti, věnujte prosím pozornost e-mailu, který používáte v kontaktu s vaší vysokou školou. Právě tam vám dorazí pozvánka k účasti v národním šetření Doktorandi 2021, která obsahuje vstupní odkaz do on-line dotazníku. Věříme, že vaše aktivní účast povede k reálným změnám v doktorandském studiu.

Národní výzkum studentů a studentek doktorského studia Šetření DOKTORANDI 2021 právě odstartoval. Projekt je koncipován jako dlouhodobý a zaměřuje se na reflexi studijních podmínek doktorandek a doktorandů na českých vysokých školách. Doktorské studium a snaha o zvýšení jeho kvality a také úspěšnosti je totiž jednou z priorit nového Strategického záměru MŠMT pro oblast vysokých škol na období od roku 2021. 

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock.com

V první fázi šetření, tedy při sběru dat, chceme kontaktovat přibližně 20 000 potenciálních respondentů. Jedná se o doktorandky a doktorandi studující v aktuálním akademickém roce v prezenční i kombinované formě, a také ty, kteří mají v současné době studium přerušené. Aby šetření mohlo reálně přispět ke zlepšení podmínek doktorského studia, je velmi důležité získat zpětnou vazbu od co největšího počtu Ph.D. studentů.

Šetření bude pokračovat jako longitudinální s pravidelnými následnými průzkumy na jednotlivá témata, kdy znovu oslovíme respondenty, kteří nám to umožní. Další celostátní šetření se pak uskuteční přibližně za 4 až 5 let.

Více informací o projektu se dozvíte na https://csvs.cz/aktualni-projekty/setreni-doktorandi-2021/.

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa