Situace absolventů v podmínkách postmasového vysokoškolského vzdělávání: Stále jen reprodukce elit?

V Sociologickém časopisu / Czech Sociological Review právě vyšel článek našich kolegů Jana Kohoutka, Vítězslava Lounka, Michaely Šmídové a Jany Korečkové „Situace absolventů v podmínkách postmasového vysokoškolského vzdělávání: Stále jen reprodukce elit?“.

Článek je zaměřen na vliv socioekonomického statusu absolventů vysokých škol, na jejich situaci po úspěšném ukončení studia též vč. toho, jestli budou absolvovat v některém z vybraných prestižních oborů (medicína a právo).

Celý článek si můžete přečíst na stránkách Sociologického časopisu / Czech Sociological Review.

Kontakt

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: 739 203 723
E-mail: csvs@csvs.cz

Mapa